Verkkosivujen julkaiseminen

Varsin monella internetin käyttäjällä on omat verkkosivut. Tässä osassa oppimateriaalia käydään läpi tavat, joilla voit itse luoda verkkosivuja (XHTML-sivuja) ja julkaista ne verkossa. Käsiteltyjä asioita ovat:

  • Verkkosivujen XHTML-merkkauskieli sekä siinä käytetyt tunnisteet, elementit ja attribuutit
  • Verkkosivujen tuottamisen välineet
  • Merkkauskielen tarkistaminen eli validointi
  • Verkkosivujen siirto palvelimelle.