XHTML-sivupohja ja verkkosivun rakenne

XHTML-dokumentti (eli verkkosivu) sisältää aina tietyt peruselementit:, joiden sisälle varsinainen sivun sisältö sijoitetaan. XHTML-dokumentille tyypillisiä seikkoja ovat:

  • Verkkosivulle tulee määritellä sivun dokumenttityyppi
  • Sivu on aina html-elementin ympäröimä
  • Sivu sisältää aina head ja body -elementit, jotka kirjoitetaan html-elementin sisälle.

Seuraava esimerkki ilmaisee, kuinka em. elementit asettuvat XHTML-sivun sisällä:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>

<title>Sivun nimi</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1" />

</head>

<body>

Sivun sisältö.

</body>
</html>

Huomasithan em. esimerkissä myös seuraavat elementit: 

  • title: sivun nimi, joka näytetään selainikkunan otsikkopalkissa. Hakukoneet käyttävät myös title-elementin sisältöä sivun indeksoinnissa ja tietojen esittämisessä.
  • meta: elementissä voidaan kertoa erilaisia metatietoja ja ohjeita sivun käsittelyyn. Yllä olevassa esimerkissä meta-elementillä on kerrottu sivulla käytetty merkkilaji. Esimerkissä käytetty ISO-8859-1eli Latin 1 tarkoittaa länsimaisia aakkosia eurooppalaisten kielten erikoismerkeillä varustettuna.