Tagit ja sosiaaliset kirjanmerkit

Tagit

Tageillä (engl. tag) tarkoitetaan käyttäjien tuottamia määrittelyjä erilaisille verkkosisällöille, esimerkiksi blogien sisältämille viesteille, nk. sosiaalisten kirjanmerkkien sisällöille tai kuvagallerioissa oleville valokuville. Tagejä hyödynnettäessä käyttäjät tuottavat metatietoa avainsanojen avulla: kun eri asioille määritetään avainsanoja, syntyy samalla merkitysverkostoja ja näin tiedonhaku eri aiheista helpottuu.

Hashtagit

Muun muassa yhteisöpalvelu Twitterissä ja kuvapalvelu Instagramissa käytetty termi hashtag (suom. risuaita) tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin tagi. Hashtageja käyttävissä palveluissa tagin eteen liitetään risuaita eli #. Esimerkiksi Twitter-käyttäjä voisi merkitä Helsinkiin liittyvään viestiinsä hashtagin #helsinki. Tätä tagia klikkaamalla taas toinen käyttäjä voi avata ruudulleen tämän lisäksi muita samalla tagilla merkittyjä viestejä.

Flickr on yksi esimerkki tägejä hyödyntävistä verkkopalveluista. Flickr on eräs internetin monista kuvagallerioista, johon palvelun käyttäjät voivat lisätä omia kuviaan. Kuvien julkaisemisen yhteydessä käyttäjä määrittää kuhunkin kuvaan liittyvät tägit: tägit kertovat, mitä kuva esittää. Seuraavassa kuvassa näet kuvaan liittyviä tägejä:

Tägättyäsi kuvat muut verkon käyttäjät löytävät kuvan helposti sen sisällön perusteella.

Sosiaaliset kirjanmerkit

Sosiaalisilla kirjanmerkeillä tarkoitetaan yleensä menetelmiä, joiden avulla internetin käyttäjät voivat jakaa mm. omia, verkkoselaimeen tallentamiaan kirjanmerkkejä eli suosikki-sivujaan. Menetelmiä ja verkkopalveluita, joilla sosiaalisten kirjanmerkkien jako voidaan toteuttaa, on useita. Yksi tunnetuimmista palveluista on del.icio.us: kyseinen palvelu mahdollistaa mm. oman verkkoselaimen kirjanmerkkien tagaamisen ja jakamisen vaikkapa kavereiden kesken.

Voit käyttää del.icio.us-palvelua suoraan selaimesta käsin. Kun olet tallentanut kirjanmerkkisi, voivat myös ystäväsi nähdä tallentamasi linkit. Palvelun käyttö siis edellyttää sitä, että pyydät ystäviäsi luomaan itselleen del.icio.us-tilin ja jakamaan kirjanmerkit keskenään.