Wikit – yhteisöllisen sisällöntuotannon välineet

Wikit ovat verkkopalveluita, joiden avulla internetin käyttäjät tuottavat verkkosivuja yhteisvoimin. Sinäkin voit hyödyntää wikejä useilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi:

 • tuottaa opiskelijatovereidesi kanssa luentojen muistiinpanot yhteisesti wikiin
 • tehdä wikin avulla ryhmätöitä
 • osallistua yhteisöllisesti tuotettujen sisältökokonaisuuksien ylläpitoon.

Wikeille on tunnusomaista se, että lähes kuka tahansa pääsee muokkaamaan wikillä tuotettuja sisältöjä. Ehkäpä tunnetuin esimerkki wikeistä on Wikipedia, joka on käyttäjilleen ilmainen ja voittoa tavoittelematon tietosanakirja.

Wikien ominaisuuksia

Useimmille wikeille tunnusomaisia piirteitä ovat mm.:

 • wiki-markup: wiki-markupilla tarkoitetaan merkkauskieltä, jolla kirjoitetaan wiki-sivuja. Wiki-markup on yleensä sidoksissa käytettyyn wikiin, joten aloittaessasi wikisivujen tuottamisen sinun kannattaa varmistaa, millaista kuvauskieltä tulee käyttää ko. wikissä.
 • alisivujen luonti wiki-markupin avulla: mm. Wikipedia-tietosanakirjassa voidaan luoda tiettyä aihetta käsittelevälle wikisivulle myös alisivuja, joissa käsiteltyä asiaa voidaan tarkentaa entisestään. Alisivuilla voi niin ikään olla alisivuja, ja sivuilta voidaan luoda linkkejä toisille wikisivuille samaan tapaan kuin tavanomaisilla verkkosivuilla.  Wikiä käytettäessä alisivujen luominen tapahtuu kuitenkin paljon sivujen tuottamista helpommin: alisivu syntyy, kun tekstin kirjoittaja laittaa haluamansa sanan ympärille kaksinkertaiset hakasulut: [[tästä tekstistä tulisi oma alisivu]]. Alisivujen luontitavat voivat kuitenkin poiketa toisistaan – käytetystä wiki-ohjelmistosta riippuen.
 • versionhallinta: sivulle tehdyt muokkaukset voidaan peruuttaa käyttämällä wiki-ohjelmiston versionhallinta-ominaisuuksia.

Wikisivun rakenne ja sivun muokkaaminen

Alla oleva kuva on esimerkki eräästä Wikipedian sivusta. Sivu koostuu useista eri osista (voit suurentaa kuvan lähempää tarkastelua varten klikkaamalla kuvaa):

 • vasemmassa laidassa on navigaatiopalkki, josta pääset mm. vieraskielisille, samaa aihetta käsitteleville sivuille.
 • ylälaidassa on linkit sivua käsittelevään keskustelusivuun sekä mm. sivun muutosloki
 • oikeassa yläkulmassa on kirjautumislinkki kyseiseen wikijärjestelmään.
  Suurenna kuva

Yleensä wikisivulla on useissa eri kohdissa [edit]-linkki. Kyseistä linkkiä klikkaamalla pääset muokkaamaan wikisivua. Alla oleva kuva esittää wikisivun muokkaustilaa:

Huomaa, että wikisivujen muokkausohjeet voivat vaihdella käyttämästäsi wikistä riippuen. Jos haluat muokata esimerkiksi Wikipedian sivuja, tutustu Wikipedian muokkausohjeisiin ja -käytänteisiin.

Wikipedia, Wikimedia ja Wiktionary

Parhaiten tutustut wikeihin perehtymällä Wikipedian kuvaukseen wikeistä. Luomalla itsellesi tunnuksen Wikipediaan, voit myös osallistua Wikipedian tietojen päivittämiseen. Tutustu Wikipedian lisäksi myös mm. Wikimedia Commonsiin ja Wiktionaryyn.

Erilaisia wiki-järjestelmiä

Maailman tunnetuin wiki – Wikipedia – on tuotettu Mediawiki-nimisen järjestelmän päälle. Erilaisten käyttötarpeiden vuoksi on kuitenkin syntynyt useita eri wiki-järjestelmiä, joista osa on kaupallisia ja osa ilmaisia. HY:ssä on opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä mm. Confluence-wiki. Lisäksi useissa verkko-oppimisympäristöissä on tarjolla omia wikialustojaan. Lisätietoa wiki-järjestelmistä löydät mm. wikipediasta.