Objektien käsittely ja leikepöytä

Eri käyttöjärjestelmissä objekteja (kuvakkeita, tiedostoja, tekstiä, kuvaa ym. dataa) käsitellään melko lailla samalla tavoin. Objektien hallintaan liittyviä toimintoja ovat esimerkiksi:

  • objektien valitseminen: tällä tarkoitetaan esimerkiksi tekstin maalaamista hiirellä tai näppäimistöllä, kuva-alueen rajaamista valokuvasta tai tiedoston valitsemista hiiren tai näppäimistön avulla.
  • valittujen objektien siirto ja kopiointi: voit esimerkiksi siirtää tekstiä tekstinkäsittelyohjelman sivulta toiselle tai kopioida tärkeän tiedoston kotihakemistosta pilvitallennuspalveluun.

Objektien käsittely hiirellä

Hiirellä objektien käsittely on varsin helppoa. Seuraavat toiminnot onnistuvat hiirellä:

Toiminto Miten tehdään?
Objektin valinta klikkaamalla Siirrä osoitin haluttuun kohtaan ja paina kerran hiiren ykköspainiketta (yleensä vasen).
Objektin käynnistys kaksois-
klikkaamalla
Siirrä osoitin haluttuun kohtaan ja paina hiiren ykköspainiketta nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.
Alueen valitseminen maalaamalla Siirrä osoitin haluttuun kohtaan, paina ykköspainike alas ja pidä se alhaalla, siirrä hiirtä (valinta muuttuu liikkeen mukana). Vapauta hiiren painike, kun objektista on rajautunut haluamasi alue.
Objektin liikuttaminen Tartu valittuun objektiin hiirellä ja siirrä objektia hiiren avulla. Vapauta objekti halutussa paikassa.

Objektien käsittely näppäimistöllä

Monet toiminnot onnistuvat nopeammin näppäimistöllä kuin hiirellä, kunhan vain opettelet pari tärkeää näppäinyhdistelmää. Nämä näppäinyhdistelmät ovat yleensä samoja ohjelmasta riippumatta.

Näppäinyhdistelmien periaate on yleensä se, että painetaan ensin joko Ctrl– tai Alt-näppäintä (tai Macissa Command-näppäintä) ja sen jälkeen kyseisen komennon englanninkielisten nimen alkukirjainta, esimerkiksi Ctrl + C (Copy) on näppäinyhdistelmä kopioinnille. Alla on kolme hyödyllisintä näppäinyhdistelmää:

Ctrl + X Leikkaa (alkuperäistieto poistuu leikkauskohdassa)
Ctrl + C Kopioi (alkuperäistieto säilyy kopiointikohdassa)
Ctrl + V Liitä

Seuraavat toiminnot ovat myös erittäin käteviä:

Shift + Home Valitsee datan kohdistimen ja rivin alun väliltä
Shift + End Valitsee datan kohdistimen ja rivin lopun väliltä
Ctrl + A Valitsee kaiken tekstin, kuvan tms. tiedon

Lisämateriaalista löydät muitakin näppäinyhdistelmiä.

Leikepöytä

Leikepöytä (Clipboard) on tietojen väliaikainen tallennuspaikka, jota käytetään apuna erilaisen tiedon (objektien) siirtämisessä ja kopioimisessa. Kun käytät leikepöytää, muista, että aikaisempi sisältö häviää, kun kopiot sinne uusia tietoja tai tiedostoja. Leikepöytä myös tyhjenee, kun suljet tietokoneen.

Kun annat Copy (Kopioi) -käskyn valitsemallesi objektille, käyttämäsi ohjelma kopioi objektin leikepöydälle. Valittu objekti voi olla esimerkiksi tekstin osa, kuva, tiedosto, usean tiedoston joukko tai mikä tahansa kokonaisuus, jonka voit valita. Liitä kopio leikepöydältä uuteen paikkaan Paste (Liitä) –käskyllä. Jos annat Cut (Leikkaa) -käskyn, objekti leikkautuu pois alkuperäisestä sijaintipaikastaan, siinä vaiheessa, kun liität sen uuteen paikkaan Paste (Liitä) -komennolla.

Huomaa, että leikepöydällä voi yleensä sijaita kerrallaan vain yksi objekti. Kun annat valitsemallesi elementille Copy (Kopioi) tai leikkaa Cut (Leikkaa) -käskyn, leikepöydän aikaisempi sisältö korvautuu valitsemallasi elementillä.

Leikepöytää käytetään seuraavalla periaatteella:

  1. Valitse kopioitava tai siirrettävä objekti, esimerkiksi tiedosto, tekstirivi tms.
  2. Valitse käyttämäsi ohjelman Edit (Muokkaa) -valikosta joko Copy (Kopioi) tai Cut (Leikkaa) -toiminto.
  3. Vie kohdistin haluamaasi paikkaan ja klikkaa kohtaa, johon haluat liittää leikepöydällä olevan tiedon.
  4. Valitse Edit (Muokkaa) -valikosta Paste (Liitä) -komento.

Saman toiminnon voit tehdä joissain ohjelmissa myös työkalurivin vastaavien painikkeiden avulla:

cut-, copy- ja paste-napit word-ohjelman työkaluriviltä

Oheisessa demossa näet, kuinka voit siirtää tiedostoja leikepöydän avulla. Demonstraatio on tehty käyttäen Windows 7:ää, mutta leikepöytää voi käyttää samalla tavalla useimmissa muissakin käyttöjärjestelmissä.

Liittämismuodon määrittäminen

Useissa ohjelmissa on Paste (Liitä) -toiminnon lisäksi myös Paste Special (Liitä määräten) -toiminto, jolla voit määrittää missä muodossa tiedot liitetään leikepöydältä. Yksi usein käytetty muoto on Unformatted Text (Muotoilematon teksti), jolloin teksti liitetään ohjelmaan ilman muotoiluja.

Joissakin ohjelmissa, kuten Microsoft Officessa, on myös oma leikepöytänsä, joka tallentaa useampia eri objekteja. Officen leikepöytää käyttäessäsi voit liittää kohteet halumassasi järjestyksessä. Officen leikepöytä toimii ainoastaan sen eri ohjelmien sisällä tai välillä.