Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Vastuu tietoturvasta

Vastuu tietoturvasta on jokaisella. Yliopistoyhteisön jäsenenä olet velvollinen noudattamaan yliopiston johdon hyväksymiä käyttösääntöjä ja tietoturvaohjeita (lisätietoa tietoturvasta).

Käyttösääntöjen noudattaminen

Kun saat käyttöluvan, allekirjoitat sitoumuksen, jossa lupaudut käyttämään yliopiston järjestelmiä ja laitteita  sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Tietotekniikan käyttöä koskevat säännöt löytyvät käyttösäännöistä. Lisäksi joistakin tietotekniikkapalveluista, kuten Office 365 -järjestelmästä, on annettu erikseen ohjeita ja sääntöjä. Käyttösäännöt koskevat kaikkea toimintaa yliopiston käyttäjätunnuksilla tai yliopiston verkossa. Lue käyttösäännöt ja muista, että sinun odotetaan toimivan niiden mukaan ilman erillistä kehotusta tai ilmoitusta! Käyttösääntöjen pohjana on kolme yleisperiaatetta:

1. Anna kaikille mahdollisuus asialliseen käyttöön

Käyttölupasi on periaatteessa ensisijaisesti tarkoitettu opiskelusi tukemiseksi eikä esimerkiksi harrastus- tai vapaa-ajankäyttöön. Kohtuullinen oma käyttö on toki sallittua. Sen sijaan yliopiston järjestelmien käyttö kaikenlaisiin kaupallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin on kielletty. Käyttölupasi on tarkoitettu vain sinulle. Et saa luovuttaa käyttäjätunnustasi kenenkään muun käyttöön, etkä saa antaa kenenkään käyttää yliopiston palveluita sinun käyttäjätunnuksellasi.

Voit ajatella tilannetta siltä kannalta, että vaikka oletkin yksittäinen käyttäjä, tekosi vaikuttavat suoraan tai välillisesti kokonaisuuden toimintaan. Yliopisto on täynnä yksittäisiä käyttäjiä, joiden kaikkien toiminta on merkityksellistä.

Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on hyvä ohje myös tietoteknisten järjestelmien yhteiskäyttöön: “Toimi aina vain sellaisen maksiimin mukaisesti, jonka voisit aidosti toivoa tulevan yleiseksi laiksi, jota kaikki muutkin noudattaisivat.”

2. Älä aiheuta haittaa muille

Käyttäjä voi aiheuttaa haittaa muille käyttäjille joko tahallisesti tai ajattelemattomuuttaan. Häviävän pieni osa käyttäjistä haittaa tahallaan toisten käyttäjien toimintaa, mutta yhdenkin käyttäjän ajattelemattomuudesta toisille koituva haitta saattaa olla yhtä merkittävä kuin tahallinenkin:esimerkiksi jos puhut puhelimeen sellaisessa tilassa, jossa muut työskentelevät, häiritset varmasti muita. Siirry siis puhelun ajaksi muualle.

Saatat haitata muiden käyttäjien toimintaa myös, jos varaat yksin ryhmätyötilaa  pitkiksi ajoiksi tai käytät yliopiston tietokonetta muuhun kuin opiskeluun (kuten pelaamiseen tai naamakirjan selaamiseen).

Samoin esimerkiksi sähköpostilistoja tulee kunnioittaa: yksittäisellä ainejärjestölistalla voi olla satoja vastaanottajia, joten harkitse mitä lähetät ja minne.

Yllä mainittu pätee myös HY:n palveluiden yksityiseen käyttöön. Tallennustilojen, sähköpostin ja muiden palveluiden käyttö omaan, yliopistoon liittymättömään toimintaan on sallittua, kunhan se ei haittaa muuta järjestelmän käyttöä!

 

3. Kunnioita yksityisyyden suojaa

On selvää, että yksityisasiat eivät kuulu muille ja että mm. tietomurrot sähköpostiin tai toisen käyttäjän kotihakemistoon ovat jo Suomen lainkin mukaan kiellettyjä. Joskus saatat kuitenkin saapua tietokoneelle, jonka edellinen käyttäjä on unohtanut kirjautua ulos. Tällaisessa tilanteessa kirjaa toinen henkilö välittömästi ulos ja kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi ennen kuin aloitat työskentelyn. Muista, että toisen henkilön käyttäjätunnuksen käyttäminen on automaattisesti käyttösääntöjen vastaista, ja se voi tapauksesta riippuen olla myös rikollista.

Käyttösääntöihin liittyviä toimintaohjeita ja rajoituksia:
 
– Älä häiritse muita käyttäjiä.
– Järjestelmään kirjautuminen väärillä tunnuksilla sekä oman tunnuksen valtuuksien ylittäminen tai sen yrittäminen on kielletty.
– Älä luovuta salasanojasi muille missään tilanteessa.
– Mahdollisten tietoturvaheikkouksien etsiminen ja käyttäminen on kielletty.
– Järjestelmiin murtautuminen tai murron yritys on kielletty.
– Älä levitä asiattomia joukkopostituksia, ketjukirjeitä tai tietokoneviruksia.
– Ohjelmien tai tiedostojen luvaton kopiointi, hallussapito ja levittäminen sekä laittomien kopioiden tallennus HY:n järjestelmiin on kiellettyä.

Käyttösäännöissä selvitetään myös väärinkäytökset ja niiden seuraamukset. Väärinkäyttötapauksissa sovelletaan ensisijaisesti yliopiston omia selvitys- ja rajoitustoimia. Esimerkiksi käyttäjätunnus voidaan sulkea, jos on perusteltu epäily väärinkäytöksestä tai tietoturvan vaarantumisesta. Vakavissa tapauksissa yliopisto voi antaa asian viranomaisten tutkittavaksi.