Tenttiminen verkossa

Yliopistolla on tarjolla paljon vaihtoehtoisia tenttimistapoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän ajasta ja paikasta riippumattomia.

Examinarium – sähköinen tenttimispalvelu

Examinarium-järjestelmässä voit itse vaikuttaa suoritusajankohtaan. Examinariumissa tentit tehdään erillisissä kameravalvotuissa tenttitiloissa, joihin opiskelija varaa haluamansa vapaan ajan verkossa. Jokaisella tenttipisteellä on valmiiksi tietokone tentin kirjoittamiseen. Tenttitiloja on tällä hetkellä neljällä kampuksella: keskustassa, Viikissä, Meilahdessa ja Kumpulassa.

Examinarium tentti-ilmoittautuminen

Voit tehdä tentin Examinariumissa vain, jos kurssin vastuuopettaja sen suo. Tenttiminen edellyttää myös, että olet ilmoittautunut joko tenttiin tai opintojaksolle WebOodissa.

Moodle-tentit

Moodle-alustaa voi käyttää paitsi kurssiympäristönä, myös arvionnin työkaluna. Monien opintojaksojen loppukuulustelu tehdäänkin Moodlen tenttitoiminnolla. Moodle-tenttejä on karkeasti ottaen kolmea tyyppiä:

  • Esitehtävät/Välitestit eli erilaiset itsearviointitestit voivat olla opintojakson osasuoritus tai niistä voi saada lisäpisteitä lopputenttiin. Nämä arvioidaan ja pisteytetään yleensä automaattisesti, joten et joudu odottamaan opettajan arviointia, vaan näet tuloksen välittömästi. Tällaisia ovat esimerkiksi Opiskelijan digitaitojen lähtötasotestit.
  • Salitentti Moodlessa on määrättynä aikana tietyssä paikassa valvotusti tehtävä tentti. Useimmiten tentin saa tehdä Moodlessa omalla koneellaan.
  • Soveltava verkkotentti: tentti, jonka voi tehdä Moodlessa tiettynä aikana haluamassaan paikassa. Yleensä tentti täytyy tehdä tietyssä ajassa. Nämä tentit sisältävät yleensä tentittävän aiheen hyvää halllintaa vaativia kysymyksiä, ja yleensä kaiken materiaalin käyttö on näissä tenteissä sallittua. Opiskelijan digitaitojen näyttökoe on tällainen soveltava verkkotentti.

Jos teet Moodlessa tentin omalla koneellasi, on tärkeää, että varmistat seuraavat asiat:

  • konelle on asennettu tarvittavat ohjelmat
  • kannettavan laitteen akku on ladattu täyteen
  • verkkoyhteys toimii luotettavasti, erityisesti jos käytät langatonta verkkoa