3.2 Tiedonhaku

42_tiedonhaku

Tiedonhaku on tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä, esimerkiksi kirjaston tietokannasta tai internetin hakupalvelusta. Tässä luvussa käsitellään onnistuneen tiedonhaun edellytyksiä: hakusanojen valintaa, tiedonhaun tekniikoita, hakujen toteuttamista ja hakutulosten arviointia.