Hakusanat ja asiasanastot

Käsitteet hakusanoiksi

Tieteellinen tiedonhaku alkaa yleensä työn tutkimusaiheen määrittämisestä, teitpä sitten esseetä tai muuta vastaavaa harjoitustyötä. Niinpä sinun on tärkeää pohtia tutkimusaiheesi käsitteistöä ja käsitteiden välisiä suhteita huolellisesti. Voit esimerkiksi piirtää kaavion mieleesi tulevista käsitteistä ja avainsanoista.

Raimon on laadittava essee aiheesta “Suklaan terveysvaikutukset”. Hän pyytää apua ystävältään Alisalta, joka tunnetaan kyvykkäänä argumentoijana ja suklaasyöppönä. Luettuaan muutaman Google Scholarilla löydetyn artikkelin he tiivistävät asiaan liittyvät keskeiset käsitteet esseen tarpeisiin riittäväksi kaavioksi. Työskentelyvaiheen aikana he syövät kaksi levyllistä Alisan suosittelemaa suklaata.
4.2. Raimo-laatikon miellekartta

 

Kun olet löytänyt tutkimusaihettasi parhaiten kuvaavat käsitteet, voit käyttää niitä hakusanoina. Mieleen tulevien sanojen lisäksi hakusanoja kannattaa etsiä mm. hakuteoksista, sanakirjoista, artikkeleista ja oppikirjoista. Hakusanoina voit käyttää myös henkilöiden nimiä sekä maantieteellisiä nimiä.

Kun tiedät mitä haluat löytää, kerro se mahdollisimman selkeästi käyttämällesi hakuohjelmalle. Tietokantahauissa on yleensä oletuksena sanahaku, jossa hakusanoina voidaan käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja. Sanahaun tulos voi olla hyvin laaja, koska hakuohjelma etsii hakusanaa tietokannan kaikista kentistä.

Asiasanat ja asiasanastot

Asiasana (subject heading, descriptor) on termi, jota käytetään tietokannoissa ja kirjastojen kokoelmaluetteloissa kuvaamaan julkaisujen keskeisiä sisältöjä.

Asiasanasto eli tesaurus on puolestaan asiasanojen luettelo, joka auttaa tiedon tallentajia ja hakijoita käyttämään yhteistä kieltä: asiasanastojen avulla haluttu tieto löytyy helpommin. Tietty asiasanasto voi olla käytössä yhdessä tai useammassa tietokannassa. Voit hyödyntää sekä yleisiä että erikoisalojen asiasanastoja:

  • Finto – Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu

Asiasanastoissa on usein kuvattu myös asiasanojen väliset suhteet. Tätä asiasanaston ominaisuutta voit käyttää hyväksesi jo tiedonhakua suunnitellessasi. Sanaston hierarkiasta löydät käytettävän asiasanan sekä sanan laajemmat (yläkäsite), suppeammat (alakäsite) sekä mahdolliset rinnakkaiset ja assosiatiiviset termit. Usein asiasanastossa ilmaistaan myös se, mikä käytetyistä asiasanoista on suositeltavin (ks. seuraavan kuvan ”korvatut termit” -kohta). Alla on esimerkit YSO:sta löytyvien “kissa” ja ”tekijänoikeus” asiasanojen suhteista:

 

Asiasanahaulla saat sanahakua tarkemman tuloksen, koska asiasanahaku kohdistuu vain asiasanakenttään. Tarkista ennen hakua, että valitsemasi hakusana on kyseisen tietokannan asiasanastossa oleva asiasana. Lisäksi etuna on se, että erikieliset lähteet tulevat mukaan tulokseen ilman erillistä hakua. Parhaiten asiasanahaun edut tulevat esille ulkomaisissa tietokannoissa, joissa esiintyy vaihtelevia termejä. Huomaa kuitenkin, että pelkkä asiasanahaku voi rajata tulosta liikaa.