Luvun 3.3 harjoitukset

Harjoitus 1 – Aineistohaku

  1. Etsi kirja ”Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn”. Mieti, miksi saat hakutulokseksi kirjasta useita viitteitä?
  2. Haluat löytää kirjan, jonka nimeä et muista tarkkaan. Mieleesi on kuitenkin jäänyt, että yhden tekijän nimi on Enli ja kirjan nimessä esiintyvät sanat ”social media” ja ”politics” tai ”policy”. Miten etsit kirjan?
  3. Miten haet urheilua ja sen tutkimusta käsitteleviä e-lehtiä?

Harjoitus 2 – Tietokannat

  1. Mitä tietokantaa käytät, kun haluat
    a) tehdä tiedonhakua kotimaisten lehtien artikkeleista?
    b) selvittää, kumpi kirjoitusmuoto on oikein: moduuli vai moduli?

Harjoitus 3 – E-kirjat

  1. Haluat ladata tabletillesi e-kirjan, jonka käyttö edellyttää erillistä lukuohjelmaa. Minkä lukuohjelman tarvitset?

VASTAUKSET

Harjoitusten haut voidaan toteuttaa monella tavalla – alla olevat vastaukset ovat esimerkkejä toimintatavoista.

Harjoitus 1 – Helkan aineistohaku

1.

Kustakin kirjan muuttuneesta painoksesta tehdään oma viitteensä. Tässä tapauksessa kyseessä on kolme eri painosta vuosilta 2001, 2002 ja 2009.

2.

"social media" Enli polit*

3.

Harjoitus 2 – Tietokannat

1a) ARTO
1b) MOT Sanakirjasto > valitse MOT Kielitoimiston sanakirja

Harjoitus 3 – E-kirjat

1. Bluefire Reader