3.4 Löydetyn tiedon käyttö ja arviointi

44_tiedonarviointi

Yksi tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. tiedonlähteiden kriittinen arviointi ja lähteiden käyttö tekijän oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Tässä luvussa tutustut lähdekritiikkiin, viittauskäytäntöihin ja muihin opiskelijan kohtaamiin tekijänoikeuskysymyksiin.

Lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä löydät mm. tutkimuseettisen neuvottelukunnan oppaasta, tutkimusetiikkaportaali Codexista sekä tietonjulkistamisen ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan ylläpitämältä Vastuullinen tiede-sivustolta.