Plagiointi

Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista; toisen ajatusten ja ideoiden esittämistä omina mainitsematta lähdettä.

Älä plagioi! Luvaton lainaaminen on vilppiä, joka voi johtaa esimerkiksi työsi hylkäämiseen tai jopa määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta.

Kun viittaat toisten kirjoittamiin teksteihin, mainitse aina lähde. Lähde on mainittava, olipa tekstisi suoraa siteerausta tai asian kertomista omin sanoin. Jos siteeraat tekstiä suoraan, osoita se esimerkiksi lainausmerkeillä.  Jos kyseessä on yleinen olosuhde, fakta tai muu yleisesti tunnettu ja hyväksytty tieto, lähdettä ei tarvitse mainita. 

Plagioinnin tunnistaminen

Helsingin yliopistossa on käytössä plagioinnin tunnistamiseen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun tarkoitettu Urkund-järjestelmä. Urkund vertailee järjestelmään lähetettyä tekstiä omaan tietokantaansa, joka koostuu mm. tietosanakirjoista, sanomalehti- ja tieteellisistä artikkeleista, kirjoista, opinnäytteistä ja kurssitöistä. Kaikki Helsingin yliopiston gradut tarkistetaan Urkundin avulla, ja opettajat voivat käyttää järjestelmää apuna gradujen sekä muiden töiden arvioinnissa.

Miten plagioinnintunnistus toimii?

Jos opettajasi käyttää kurssitöiden tai opinnäytteen arvioinnissa plagioinnintunnistusjärjestelmää, hänen on ilmoitettava se kurssin opiskelijoille. Saat opettajaltasi ohjeet töiden palautukseen joko opettajan Urkund-sähköpostiosoitteeseen tai Moodleen tehtävän palautuksena. Urkund tekee työstäsi analyysin, joka menee automaattisesti opettajallesi arvioitavaksi. Urkund voi olla käytössä myös Moodle-kurssin keskustelualueella.

Opettajan tekee tarkistusraportin pohjalta lopullisen arvion siitä, onko työssäsi aihetta jatkoselvittelyyn. Tarkistusraportin voi käydä tarvittaessa läpi yhdessä opettajan kanssa. Samalla opit viittamaan tieteellisesti oikein.

Sinulla on oikeus päättää, tallentuuko tekstisi Urkundin vertailutietokantaan, jolloin sitä voidaan käyttää apuna muiden opiskelijoiden tekstien analysoinnissa. Tallentamalla työsi autat yliopistoa vaalimaan korkealaatuista tiedettä – ja samalla varmistat, ettei kukaan pääse plagioimaan sinun työtäsi!

Kaikki pro gradut käyvät automaattisesti läpi Urkund-tarkistuksen samalla, kun ne tallennetaan E-thesis-palveluun. E-thesis sisältää Helsingin yliopiston digitaaliset opinnäytteet, joten löydät sieltä koko joukon mm. oman oppiaineesi graduja.

Sinulla ei ole syytä huoleen, kun muistat noudattaa lähdeviittauksista annettuja yleisiä ja laitoksesi tai ohjaajasi mahdollisesti antamia sääntöjä! Lisää tietoa ja ohjeita löydät HY:n Älä kopsaa -sivustolta.

HY_Urkund_fi