Syventävät taidot (1 op)

Tiedon esittäminen ja muokkaaminen

Advanced studies in English | Fördjupade studier på svenska

 

Tässä osiossa tutustut ohjelmiin, joilla voit tuottaa esimerkiksi tekstiä, kuvia, taulukkoja, graafejan ja sähköisiä esityksiä. Opit myös, millä eri tavoilla voit siirtää tekstiä, taulukoita ja piirroksia  ohjelmasta toiseen.

Ota huomioon, että tietyt koulutusohjelmat opettavat muuta, omaa sisältöään Opiskelijan digitaitojen 1 opintopisteen lisäosassa. Näitä koulutusohjelmia on mm. Kumpulassa ja Meilahdessa. Tutustu ensin koulutusohjelmasi suoritusohjeisiin!