Taulukko

Taulukkoja käytetään mm. erilaisissa asiakirjoissa ja esityksissä. Voit luoda taulukkoja mm. taulukkolaskentaohjelmilla ja tietyissä rajoissa myös tekstinkäsittelyohjelmilla. Taulukot koostuvat yksittäisistä soluista, jotka voivat sisältää lukuja, tekstejä tai esimerkiksi laskukaavoja. Voit viedä taulukkolaskentaohjelmalla luomiasi taulukoita ja kuvaajia vaikkapa tekstinkäsittelyohjelman asiakirjaan tai diaesityksen dioihin.

Taulukon solut muodostavat vaakarivejä ja pystysarakkeita seuraavan kuvan mukaisesti:

taulukko_fi

Yleisimmin käytettyjä taulukoidun tiedon tallennusmuotoja ovat mm.

  • xls, xlsx: kaupallisen Microsoft Excel-ohjelman tallennusmuotoja. Saatat joutua asentamaan päivityksen pystyäksesi avaamaan ja muokkaamaan Excelin uudempien versioiden xlsx-tiedostoja vanhoilla ohjelmaversioilla tai muilla ohjelmilla.
  • wks: kaupallisen Works-ohjelman tallennusmuoto
  • sav: kaupallisen SPSS-tilasto-ohjelman tallennusmuoto.

Voit siirtää tekemiäsi taulukkoja ohjelmista toisiin ohjelmiin, esimerkiksi verkkosivulta tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmaan leikepöydän avulla.