Teksti

Teksti on yksi yleisimmistä tiedon esittämistyypeistä. Tekstin kirjoittamiseen on olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ohjelmatyyppiä:

  • tekstieditori: esimerkiksi Windowsin NotePad ja Linuxin pico
  • tekstinkäsittelyohjelma: esimerkiksi Microsoft Word ja LibreOfficen sekä OpenOfficen Writer.

Tekstieditorilla tuotetussa tekstitiedostossa on vain tekstiä, kun taas tekstinkäsittelyohjelmalla muokatussa ja sen omassa muodossa tallennetusssa asiakirjassa on yleensä myös muun muassa erilaisia tekstin muotoiluja.

Tekstillä on aina jokin tietty kirjasinlaji eli fontti (Font). Erilaisia kirjasinlajeja on hyvin paljon, ja kussakin lajissa voi olla eri määrä merkkejä. Jokaisessa kirjasinlajissa ei siis välttämättä ole kaikkia kirjasimia, esimerkiksi skandinaavisia merkkejä å, ä ja ö! Alla muutamia esimerkkejä eri fonteista:

Groteskikirjaimet 
Tämä teksti on kirjoitettu Arial-fontilla, jonka kirjaimet ovat groteskikirjaimia. Groteskikirjaimille on tyypillistä päätteiden puuttuminen, ja yleensä kirjaimen eri osat ovat samanvahvuisia. Groteskikirjaimia käytään otsikoissa ja lyhyehköissä teksteissä. Myös tietokoneen näytöllä groteskilla kirjoitettu perusteksti on yleistä, koska yksinkertaisempi kirjainrunko sopii näytölle hyvin.
Antiikvakirjaimet
Tämä teksti on kirjoitettu Times New Roman -fontilla. Fontin kirjaimet ovat antikvakirjaimia, joille on tyypillistä kirjaimen alareunassa olevat pääteviivat ja kirjaimen eri osien vahvuusvaihtelut. Painetussa tekstissä antiikvaa käytetään hyvin paljon. Pääteviivat antavat rivivaikutelman ja näin tekstiä on helppo lukea.

Koska tekstin voi tallentaa laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomaan muotoon, voit siirtää sitä lähes mistä tahansa ohjelmasta toiseen (esimerkiksi tekstieditorista tekstinkäsittelyohjelmaan tai verkkosivulta sähköpostiohjelmaan). Tekstin tallentamisessa käytettyjä, yleisiä tiedostomuotoja ovat.:

  • txt: yksinkertaisin, tallennettaessa vähiten tilaa vievä ja hyvin monien ohjelmien sekä käyttöjärjestelmien tukema tekstitiedostomuoto. Kun tallennat tekstiä txt-muotoon tiedostoon EI tallennu muotoiluja, joten txt-muotoa kannattaa käyttää varsinkin silloin, kun tekstin ulkoasulla ei ole merkitystä. Txt-tiedostomuoto sopii erinomaisesti mm. muistiinpanojen tallentamiseen.
  • rtf: tiedostomuoto, joka säilyttää tekstin lisäksi tekstin lisäksi monet tavalliset muotoilut (esimerkiksi kirjasinkoko- ym. määritykset). Varsinkin monimutkaisemmat muotoilut tosin saattavat näkyä eri ohjelmissa eri tavalla. Lähes kaikki tekstinkäsittelyohjelmat osaavat tallentaa ja lukea rtf-muotoon tallennettuja tiedostoja.
  • odt: avoin tiedostomuoto, joka säilyttää useimmat muotoilut eri tekstinkäsittelyohjelmien välillä. Ilmaisten LibreOffice- ja OpenOffice-tekstinkäsittelyohjelmien oletustallennusmuoto.
  • doc, docx, wpd ym.: kaupallisten tekstinkäsittelyohjelmien (mm. Word ja WordPerfect) omat tiedostomuodot ovat esimerkkejä tiedostomuodoista, joita vain em. valmistajien ohjelmat osaavat käsitellä moitteetta. Useat ei-kaupalliset ohjelmat osaavat toki avata mm. docx-tiedostoja, mutta tällöin osa asiakirjassa olevista muotoiluista voi hävitä. Saatat joutua asentamaan päivityksen pystyäksesi avaamaan ja muokkaamaan Wordin vanhemmissa versioissa tallennettuja doc-asiakirjoja.

Muista, että voit tallentaa lähes millä tahansa ohjelmalla tuotetun tekstin txt-muotoon, jolloin toisetkin ohjelmat tunnistavat sen.