Kaavioiden luominen

Taulukoitu tieto halutaan usein esittää graafisena kaaviona (esimerkiksi pylväskaaviona, käyränä tai piirakkakaaviona), jotta tieto olisi helpommin hahmotettavissa. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka Excel-ohjelmalla voit:

  • luoda kaavioita
  • muokata kaavioita
  • siirtää kaavioita
  • muuttaa kaavion kokoa

Kaavion luominen

Valitse solualue, jonka tiedot haluat kaavioon (valitse myös rivi- ja sarakeotsikot, jotta saat ne mukaan kaavion tietojen selitteiksi). Käytä tarvittaessa hyväksesi “epäyhtenäistä aluevalintaa” niin vältät turhia arvosarjoja kaaviossasi: voit valita epäyhtenäisen alueen pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla aluetta valitessasi (maalattujen alueiden on kuitenkin oltava saman kokoisia l. rivejä on oltava yhtä paljon). Alla olevan kuvan esimerkissä on aluevalinnasta jätetty pois yksi sarake epäyhtenäisen aluevalinnan avulla (valittu alue näkyy sinisenä).

office2013_excel_graph1

Avaa Insert (Lisää) -välilehti ja valitse kaaviotyyppi Charts (Kaaviot) -ryhmän alasvetovalikoista. Voit valita myös jonkin Excelin omista ehdotuksista klikkaamalla Recommended Charts (Suositellut kaaviot). Alla olevassa esimerkkikuvassa on valittuna kolmiulotteinen pylväskaavio.

excel2016_graph2

Valinnan jälkeen ohjelma tuo ruudulle kaavion oletusasetuksilla. Nauhavalikkoon ilmestyy uusi Chart Tools (Kaaviotyökalut) -valikko, jonka välilehdiltä löytyvien työkalujen avulla voit muokata taulukkoasi (ks. kuva alla). Kaaviotyökaluvalikko on näkyvissä, kun kaavio on aktiivinen. Jos siis klikkaat asiakirjaa kaavion ulkopuolella, valikko katoaa näkyvistä, ja jos taas klikkaat kaaviota, valikko tulee jälleen näkyviin.

excel2016_graph3

Kaavion muokkaaminen

Luotuasi kaavion, voit muotoilla sen mieleiseksesi. Voit muuttaa kaavion otsikkoa ja seliterivejä napsauttamalla niitä ja kirjoittamalla nimen tilalle uuden. Voit siirtää kaavion liikuteltavia elementtejä (kuten otsikkoa ja selitteitä) myös käsin. Paina hiiren ykköspainike pohjaan ja raahaa elementti uuteen paikkaan kaavion sisällä. Voit  muuttaa kaavion fonttia, pistekokoa sekä muita tekstiominaisuuksia valitsemalla taulukon tai sen muokattavan osan ja tekemällä haluamasi valinnat nauhavalikon Home (Aloitus) -välilehden työkalujen avulla. Itse taulukon ulkoasua sekä tiedon esitystapaa voit muuttaa käyttämällä Chart Tools (Kaaviotyökalut) -valikon välilehtien toimintoja.

Tiedon esitystavan muuttaminen

Voit vaihtaa kaavion tyyppiä kaaviotyökalujen  Design (Rakenne) -välilehden Type (Tyyppi) -ryhmän työkalulla Change Chart Type (Vaihda kaaviolaji). Data (Tiedot) -ryhmän Switch Row/Column (Vaihda rivi tai sarake) -työkalulla voit vaihtaa esitettävien tietojen paikkoja keskenään x- ja y-akseleilla.

Voit myös muuttaa kaaviossasi näytettäviä otsikoita ja selitteitä: klikkaa taulukko aktiiviseksi, niin sen viereen ilmestyy alla kuvatun kaltaisia painikkeita. Plussakuvaketta klikkaamalla saat näkyville Chart elements (Taulukkoelementit) -valikon, josta  pääset muuttamaan esitystapaa.

excel2016_graph4

Axes (Akselit) -ryhmässä voit määrittää x– ja y-akselien muotoilut (axes) sekä jakoviivat (gridlines) selkeyttämään kaaviotasi. Voit myös poistaa ne kokonaan näiden valikoiden avulla. Voit  lisätä tai poistaa  tiedon analysointia helpottavia viivoja ja palkkeja – kuten vaikkapa pistekaavion trendiviivan.

Design (Rakenne) -välilehden Chart Layouts (Kaavion asettelu) -valikosta löydät useita valmiita malleja, joista voit valita kaavioosi sopivan esitystavan.

Kaavion ulkoasun muotoilu

Design (Rakenne) -välilehdellä saat käyttöösi lisää muotoiluvaihtoehtoja. Valitse kaaviosta se osa, jota haluat muokata napsauta Current Selection (Nykyinen valinta) -ryhmän Format Selection (Muotoile valinta) -painiketta. Ruudulle aukeaa ikkuna, jossa voit tehdä yksityiskohtaisia muutoksia valitun osan muotoiluun. Insert shapes (Lisää muotoja) -ryhmän valikoista voit lisätä kaavioosi kuvan (picture), muodon (shape) tai tekstiruudun (text box).  Background (Tausta) -ryhmän työkaluilla voit muokata kaavion taustan asetuksia, kuten täyttövärin näkymistä ja kolmiulotteista vaikutelmaa.

Taulukkotyökalujen viimeinen, Format (Muotoilu) -välilehti sisältää nimensä mukaisesti kaavion muotoiluun liittyviä työkaluja. Shape Styles (Muodon tyylit) ryhmän valikoista voit muuttaa taulukon reunan ja taustan väritystä tai valita sopivan teeman valmiista vaihtoehdoista. WordArt Styles (WordArt-tyylit) -ryhmän työkaluilla voit lisätä valikkoteksteihin varjostuksia, värejä ja muita efektejä tai valita niitä valmiista vaihtoehdoista.

Voit myös käyttää Excelin omia valmiita ulkoasumalleja. Vaihda kaaviosi väriteemaa valitsemalla sopiva vaihtoehto Design (Rakenne) -välilehden Chart Styles (Kaavion tyylit) -valikon vaihtoehdoista. Voit selata listaa listan oikealla puolella olevista nuolipainikkeista tai avaamalla koko listan näytölle painamalla alimmaista painiketta (ks. kuva alla).

excel2016_graph5

Kaavion siirtäminen

Jos luot kaavion olemassa olevalle laskentataulukkosivulle, se saattaa sijoittua taulukon tietojen päälle. Tällöin voit siirtää kaaviota.

  1. Aktivoi kaavio klikkaamalla sitä. Kaavion ympärille tulee musta reunus sekä joka kulmaan ja sivuille muokkauskahvat merkiksi kaavion valitsemisesta.
  2. Ota kaaviosta kiinni hiirellä ja vedä se haluamaasi paikkaan.

Taulukkotyökalujen Format (Muotoile) -välilehden Arrange (Järjestä) -ryhmän työkaluilla puolestaan voit muokata kaavion tasausta sekä mm. päällekkäisten elementtien järjestystä.

Voit siirtää kaavion toiseen asiakirjaan tai omalle välilehdelleen napsauttamalla Design (Rakenne) -välilehden Move Chart (Siirrä kaavio) -painiketta. Valitse New sheet (Uuteen taulukkoon), jos haluat siirtää kaavion omaan erilliseen laskentataulukkoonsa (voit nimetä uuden taulukon viereisessä ruudussa).

Jos  haluat luoda kaavion nk. upotettuna objektina johonkin olemassa olevaan laskentataulukkoon, valitse ensin As object in (Objektina) -vaihtoehto ja sitten haluamasi laskentataulukko. Klikkaa lopuksi OK -painiketta. Excel siirtää kaavion valintasi mukaan joko uudelle laskentataulukkosivulle tai olemassa olevalle laskentataulukkosivulle kuvana.

Koon muuttaminen

Muokkaa kaavion kokoa viemällä hiiren osoitin kaavion muokkauskahvan päälle. Kun osoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi nuoleksi, pidä hiiren painike pohjassa ja venytä kaaviota haluamaasi suuntaan.