Taulukkolaskennan hyvät käytänteet

  • Kun aloitat taulukon luonnin, mieti mitkä asiat tulevat riveille ja mitkä sarakkeille. Taulukko näyttää siistimmältä, jos rivejä on enemmän kuin sarakkeita (tällöin myös taulukon tulostaminen on helpompaa). Jos täydennät taulukkoa myöhemmin, tiedon lisääminen on helpompaa riveille kuin sarakkeille. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön, joten käytä asettelussa  omaa harkintaasi.
  • Älä jätä taulukkoon tyhjiä sarakkeita.
  • Voit määritellä, kuinka monen desimaalin tarkkuudella soluissa olevat luvut näytetään.  Esitystarkkuuden muuttaminen ei muuta luvun tarkkuutta laskennan kannalta.
  • Käytä taulukon muotoilutoimintoja (taustavärit, reunaviivat, yms.) korostamaan tärkeitä asioita ja helpottamaan taulukon lukemista. Vältä kuitenkin turhaa koristeellisuutta.
  • Vaikka tarjolla on erilaisia kuvaajatyyppejä, kannattaa yleensä käyttää mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää kuvaajaa. Esimerkiksi kolmiulotteinen “piirakkadiagrammi” voi olla hieno, mutta se on vain harvoin pylväsdiagrammia selkeämpi.
  • Käytä esikatselutoimintoa, kun tulostat taulukon paperille. Esikatselutoiminnolla näet, , mahtuuko taulukkosi paperille. Voit tulostaa taulukosta myös vain osan (valitsemalla taulukosta tulostettavan alueen).
  • Lajittele taulukossasi oleva tieto tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi päivämäärät, nimet, muuttujat jne nousevassa tai laskevassa järjestyksessä). Hyödynnä lajittelussa ohjelman automaattista lajittelutoimintoa.
  • Suhteellisten viittausten käyttö (lisää soluviittaukset-luvussa) ja laskentakaavojen kopioiminen solusta toiseen nopeuttaa työskentelyäsi.
  • Voit tallentaa useita laskentataulukkoja samaan taulukkotiedostoon eli työkirjaan (laskentataulukko on verrattavissa diaesityksen diaan). Tällöin laskentataulukoiden välinen tiedonsiirto on helppoa. Alla kuva työkirjasta, jossa on kolme eri laskentataulukkoa:mybudget2017