Esityksen laadinnan hyvät käytänteet

Esityksen suunnittelu

Diaesitykset ovat hyvin toteutettuina mukava tapa esittää tietoa suuremmalle yleisölle.

Käytä aikaa esityksen koostamiseen ja mieti, mitä haluat esittää ja kenelle. Selkeä diaesitys voidaan jakaa kolmeen osaan:

    1. johdanto, jossa kerrot lyhyesti, mitä aiot esittää,
    2. varsinainen asia, jossa esität tosiasiat esimerkein havainnollistettuna ja
    3. yhteenveto, jossa kertaat pääkohdat ja esität lopputuloksen.

Tee esityksestä selkeä ja panosta sisältöön. Käytä visuaalisia tehosteita maltilla, etteivät ne vie huomiota itse asiasta!

Diojen rakenne

Pidä diat selkeinä ja yksittäisen dian sisältö lyhyenä. Jos diassa on paljon tekstiä, kirjasinkoko pienenee liikaa  Eräänlaisena ohjenuorana voit pitää 7±2 -sääntöä: helppolukuisessa diassa on 7±2 riviä tekstiä ja 7±2 sanaa rivillä. Mikäli dian sisältämä tekstimäärä uhkaa paisua suureksi, jaa sisältö  useampaan diaan.

Käytä dioissa vain sellaisia kuvia, jotka liittyvät  käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Kuvien käyttö piristää esitystä, mutta liian suuri määrä kuvia tekee esityksestäsi sekavan.

Kirjasinlajit

Kirjasinlajien käytössä tärkeintä on selkeys ja luettavuus. Valitse tarpeeksi selkeä ja iso kirjasinlaji. Vältä kiemuraisia kirjasinlajeja. Valitse kirjasinkooksi vähintään 18 pistettä. Otsikot voivat olla vieläkin suurempia.

Käytä korkeintaan kahta eri kirjasinlajia. Voit korostaa haluamiasi asioita eri pistekoolla, värillä, lihavoinnilla tai kursivoinnilla. Korostuskeinoja kuitenkin kannattaa käyttää harkiten; esimerkiksi pitkää kursiivitekstiä on vaikea lukea. Kursiivi on kuitenkin käyttökelpoinen keino yksittäisten sanojen korostamiseen. Versaalikirjainten eli isojen kirjainten käyttö muualla kuin lauseiden, erisnimien tai otsikoiden alussa ei ole suositeltavaa.

Värien käyttö

Käytä samaa taustaväriä kaikissa esityksesi dioissa, ellei värin vaihtaminen ole perusteltua. Huomaa, että käyttämällä tyylejä voit muotoilla esityksesi kaikki diat yhdellä kertaa ilman, että sinun tarvitsee muokata yksittäisten diojen ulkoasua lainkaan.

Valitse värimaailma käyttötarkoituksen mukaan. Vaalea tausta sopii pääsääntöisesti paremmin esimerkiksi tulosteisiin, kun taas tumma tausta sopii luontevammin dataprojektorilla pidettäviin esityksiin.

Tarkista esityksesi luettavuus AINA ennen esitystä; kiinnitä erityistä huomiota siihen erottuvatko tekstit ym. sisältö varmasti käytetystä taustasta. Muista myös, että tietyt väriyhdistelmät saattavat näyttää epämiellyttäviltä tai olla jopa täysin mahdottomia lukea (esimerkiksi värisokeille).

Kaaviot ja taulukot

Älä liitä esitykseesi kovin yksityiskohtaisia taulukoita tms. tietoa. Parempi on monistaa ne oheismateriaaliksi ja näyttää esityksessä taulukon luvuista vain yhteenveto, esimerkiksi graafinen kuvaaja.

Myös kaavion tyyppi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tieto hahmotetaan. Huonosti valittu kaaviotyyppi saattaa antaa asiasta täysin väärän kuvan. Mieti siis tarkkaan, minkä tyyppinen kaavio soveltuu parhaiten tiedonvälitykseen esityksessäsi.

  • Pylväskaavio on yleisimmin käytetty kaaviotyyppi. Se soveltuu esimerkiksi tietojen vertailuun.
  • Viivakaavio soveltuu mm. tietyn ajanjakson aikana tapahtuneiden muutosten tai kehityksen kuvaamiseen.
  • Ympyräkaaviolla voit kuvata kokonaisuuden jakautumista osiin. Ympyrän “viipaleita” ei kuitenkaan suositella käytettäväksi enempää kuin kuusi samassa diassa: useat pienet osa-alueet voit ryhmitellä Muut-otsikon alle ja tehdä niistä oman ympyrän toiseen diaan.

Valmistautuminen esitykseen

Suunnittele esityksen aikataulu tarkkaan.  Käy esitys huolellisesti läpi ja arvioi, kuinka paljon kunkin dian sisältämän asian käsittely vie aikaa. Esimerkiksi yli 10 diaa on useimmiten liikaa 20 minuutin diaesityksessä näytettäväksi. Varaa myös aikaa mahdollisille ongelmille ja yleisön kysymyksille. Viimeistään aikataulua laatiessasi on myös hyvä tarkistaa, ettei esityksesi sisällä kielioppivirheitä.

Esitystilanne

Saavu esitystilaan hyvissä ajoin. Tutustu laitteisiin ja varmista, että ne toimivat asianmukaisesti. Jos mahdollista, tarjoa esityksesi materiaali yleisölle jo ennalta paperitulosteena tai mieluiten verkossa. Kerro asiasta jo ennen esitystä, jotta esityksesi katselijat voivat halutessaan ladata materiaalin verkosta ja tehdä muistiinpanonsa esityksen aikana suoraan materiaaliin.

Harjoittele esitys hyvin, ettei sinun tarvitse lukea asioita dioista. Esityksesi vaikuttaa huomattavasti luontevammalta, kun puhut yleisölle valkokankaan sijasta ja kerrot asiat “omin sanoin”.