S.5 Tiedonsiirto ohjelmien välillä

35_ohjelmien_tiedonsiirto

Muokatessasi tietoa eri ohjelmissa, joudut usein siirtämään tietoa ohjelmasta toiseen: voit esimerkiksi siirtää diaesitykseen tai tekstinkäsittelyasiakirjaan kuvia kuvankäsittelyohjelmasta, kaavioita taulukkolaskentaohjelmasta jne. Tämä tiedonsiirto onnistuu useimmiten monilla eri tavoilla, esimerkiksi:

  • leikepöydän kautta kopioimalla (aihe käsitelty täällä)
  • tallentamalla siirrettävä tieto tiedostoksi ja tuomalla tieto haluttuun ohjelmaan nk. Import (Tuo) -toiminnolla
  • hyödyntämällä nk. objektien linkittämistoimintoa.

Leikepöytää tai tiedon tuontitoimintoa (Import) käyttäessäsi lähdeohjelman (esimerkiksi kuvankäsittelyohjelma) ja kohdeohjelman (esimerkiksi taitto-ohjelma) välille ei synny minkäänlaista linkkiä, joten lähdeohjelmassa muokattu tieto ei päivity automaattisesti kohdeohjelmassa. Jos sen sijaan tuot tietoa ohjelmasta toiseen linkittämällä, käyttämiesi ohjelmien välille syntyy linkki. Tällöin lähdeohjelmassa muokattu tieto päivittyy myös kohdeohjelmassa.