Haluan tarjota kuluttajille elintarvikkeita, jotka ovat terveellisiä, nautinnollisia, sopivan hintaisia, eettisiä sekä tuotannollisesti järkeviä valmistaa

tuomasturkki1

Nimi: Tuomas Turkki
Pääaine: Elintarviketieteet
Sivuaineet: Elintarvike-ekonomia, kemia
Tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen

Mikä sai sinut kiinnostumaan alastasi?

Minua on aina oikeastaan kiinnostaneet luonnontieteet ja olin aina halunnut päätyä Helsinkiin opiskelemaan. Aluksi ajatuksenani oli opiskella diplomi-insinööriksi, mutta suuri kiinnostus etenkin kemiaa ja biologiaa kohtaan ohjasivat minut elintarviketieteiden maailmaan. Pääsin aluksi opiskelemaan elintarviketeknologiaa, mutta suorittaessani asepalvelusta elintarviketeknologia ja elintarvikekemia yhdistyivät kandiuudistuksen myötä elintarviketieteiksi. Elintarviketieteiden opiskeleminen Helsingin yliopistossa tuntuu olevan hyvin monelle lukiolaiselle pimennossa enkä itsekään olisi koko pääainetta huomannut, ellei suvussani olisi muitakin alaa opiskelleita.

Kuinka valmistauduit valintakokeeseen?

Pääsykoemateriaalina meillä oli lukion biologia ja kemia, jotka olin myös ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut. Eli olin valmistautunut pääsykokeisiin jo aiemmin vuoden aikana enkä enää pääsykokeisiin lukenut hirveän paljoa. Oikeastaan enimmäkseen katselin vain edellisvuosien pääsykokeita ja pohdin mahdollisia samantyyppisiä monivalintakysymyksiä.

Mistä omassa oppiaineessasi on kysymys?

Elintarviketieteet on luonnontieteisiin painottunut pääaine, jossa etenkin kemian ja biologian vahva osaaminen auttaa opinnoissa huomattavasti. Kemiasta meillä on jopa pakollinen sivuainekin suoritettavana.

Ensimmäisenä vuonna meillä oli fysiikan ja kemian peruskursseja, joissa kerrattiin lukion asioita ja mentiin hieman pitemmällekin. Biokemia ja mikrobiologia olivat melko haastavia ensimmäisen vuoden kursseja, joiden kanssa sai tosissaan hieman painiakin, jotta ne saatiin hyvin arvosanoin läpi. Ensimmäisen vuoden kursseista mielenkiintoisimpia olivat laboratoriokurssit, kuten myös omaan alaan keskittyvät pakkausteknologia sekä elintarviketeknologian ja – kemian perusteet.

Toinen opiskeluvuotemme on painottunut hyvin vahvasti omaan alaamme eli itse elintarvikkeisiin. On ollut lihan, maidon ja viljan peruskursseja, lainsäädäntöä ja valvontaa, elintarvikkeiden makrokomponentteja eli hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja sekä laboratoriotöitä, joissa olemme määrittäneet eri ainepitoisuuksia elintarvikkeista. Toisen vuoden aikana olen myös käynyt pakollisen, erittäin mielenkiintoisen ravitsemustieteen peruskurssin.

Mikä sinua inspiroi omassa alassasi?

Minusta elintarvikkeet ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä ne liittyvät meidän jokapäiväiseen elämäämme erittäin vahvasti. On mukava tietää, mitä sitä oikein tulee syötyä sekä miten ja miksi elintarvikkeet ovat siinä muodossa, missä ne meille kuluttajille tarjotaan. Haluan tulevaisuudessa päästä tarjoamaan kuluttajille elintarvikkeita, jotka ovat terveellisiä, nautinnollisia, sopivan hintaisia, eettisiä sekä tuotannollisesti järkeviä valmistaa.

Kerro esimerkki kiinnostavasta kurssista.

Hyvä esimerkki mielenkiintoisesta kurssista oli ensimmäisenä vuonna käyty pakkausteknologian perusteet kurssi, jossa opimme todella paljon pakkauksien materiaaleista, suunnittelusta ja valmistuksesta. Kurssiin kuului oleellisena osana ryhmässä suunniteltu ja valmistettu oma prototyyppi elintarvikepakkauksesta.

Mitä sivuaineita luet ja miksi?

Opiskelen sivuaineinani kemiaa sekä elintarvike-ekonomiaa, jotka molemmat ovat hyvin mielenkiintoisia aineita. Kemia on meillä elintarviketieteilijöillä pakollinen sivuaine, kun taas elintarvike-ekonomian olen valinnut vapaavalinnaiseksi sivuaineekseni. Valitsin elintarvike-ekonomian sivuaineekseni, sillä ajattelin sen antavan hyvää näkökulmaa elintarviketaloudesta ja yrittäjyydestä.

Kemian sivuaine on todella hyödyllinen sivuaine meille elintarviketieteilijöille, kun mietitään elintarvikkeita, joissa suurin osa tapahtuvista reaktioista on kemiallisia. Sivuaineeseen kuuluu aivan peruskemiaa, fysikaalista kemiaa sekä laboratoriokursseja. Mukavimpia sivuaineen kursseja ovat ehdottomasti laboratoriokurssit. Vaikka niissä onkin paljon tekemistä, on mukavaa päästä tekemään itse käytännössä asioita joita on teoriakursseilla oppinut.

Toinen sivuaineeni elintarvike-ekonomia on meidän Viikin kampuksen taloustieteiden laitokselta valittu, hyvin paljon minua kiinnostava aihe. Sivuaineeseen kuuluu yrittäjyyttä, markkinointia, talouslaskentaa, organisaatio-oppia sekä elintarvikkeiden kysyntää ja kulutusta käsittelevä kurssi. Nämä kurssit ovat avartaneet minun ajatuksiani yritysmaailmasta ja siihen liittyvistä taloudellisista haasteista ja mahdollisuuksista. Tarkoituksenani on syventyä elintarvike-ekonomiaan enemmänkin, sillä kurssivalikoimasta löytyy erittäin mielenkiintoisia kursseja kuten laadunvalvonta elintarviketeollisuudessa, tuotantotalous ja logistiikka sekä talouslaskennan kursseja.

Oletko ollut vaihto-opiskelijana tai suunnitteletko sellaista?

En ole vielä ollut vaihdossa, mutta olen vakavasti miettinyt sitä. Vaihto-opiskelu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua muiden maiden kulttuureihin sekä luoda suhteita ympäri maailmaa. Myös töissä minulle on puhuttu, että kannattaa ehdottomasti lähteä vaihtoon, kun siihen on nuorena mahdollisuus. Työelämästä vanhemmalla iällä onkin vähän hankalampi lähteä tutustumaan uusiin kulttuureihin. Eniten minua kiinnostaisi lähteä kesäksi töihin esimerkiksi Tanskaan tai Saksaan, missä elintarviketeollisuus on aivan eri luokkaa kuin Suomessa.

Oletko ollut työharjoittelussa tai tehnyt oman alasi opintoja?

Olen ollut työharjoittelussa kesän eräässä suuressa lihateollisuuden yrityksessä, sillä meillä, jotka valitsevat elintarviketeknologian maisterivaiheessa pääaineekseen tulee olla suoritettuna työharjoittelu elintarviketeollisuudessa kandiopintojen aikana. Työharjoittelussa pääsee käytännössä näkemään prosesseja ja käsittelemään raaka-aineita, joiden ymmärtäminen on avainasemassa tulevaisuuden työtehtävissä. Ilman näiden asioiden osaamista käytännössä on vaikeaa toimia asiantuntijana elintarviketeollisuudessa.

Oman kokemukseni pohjalta voisin sanoa, että elintarviketieteiden työharjoittelu kannattaa suorittaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla, sillä monet alan opiskelijat hakeutuvat pääkaupunkiseudulle. Itse suoritin työharjoitteluni kotipaikkakunnallani Mikkelissä ja sain normaalien tuotantotehtävien lisäksi vastuutehtäviä.

Millaisiin tehtäviin haluaisit työllistyä?

Eniten minua kiinnostaisi työllistyä elintarvikealan yrityksessä tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin, mutta ei toki yrityksen tuotannon ja talouden johtotehtävätkään ole poissuljettuja vaihtoehtoja.

Mitä muuta opiskelijaelämääsi kuuluu kuin opiskelu?

Opiskelijaelämääni kuuluu hyvin paljon muutakin kuin pelkkää opiskelua. Toimin ainejärjestössäni liikuntavastaavana, joten pyrin järjestämään liikuntatapahtumia ja itsekin liikun hyvin aktiivisesti. Ainejärjestötoimintaan kuuluessa oppii asioiden ja tapahtumien järjestelyn lisäksi myös tulevaisuutta varten hyödyllistä kokouskäyttäytymistä. Harrastan myös musiikkia esimerkiksi laulamalla Savolaisen osakunnan laulajissa SOL:ssa. Näiden harrastusten lisäksi vietän paljon vapaa-aikaani ystävieni parissa ottaen kaiken mahdollisen hauskan irti opiskeluajasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *