Läkemedel blir allt viktigare i våra liv

mia backstrom

Mia Bäckström var intresserad av att bli läkare men valde i stället att börja studerar farmaci vid Åbo Akademi. Hon gillade det, och efter tre år av kandidatstudie vid Åbo Akademi valde hon att fortsätta med provisorsstudier vid Uni. Mia kommer från en helt svenskspråkig familj i Hangö och studerade vid Ekenäs gymnasium. Hon har fått sina finskakunskaper nästan enbart via skolan.

Hur var det att börja studera farmaci?

– Det kändes lätt! Jag blev aldrig slut utan sökte utmaningar. Jag fick en passlig mängd information och hade intressanta kurser – de handlade till exempel om människans fysiologi och om hur läkemedel fungerar.

Vad är skillnaden mellan kandidatstudierna i farmaci och provisorsstudierna på magistersnivå?

– På provisorsnivå så specialiserar vi oss, vi går mer in på djupet och studerar ganska små detaljer. Det blev biofarmaci för min del. Det handlar i praktiken om hur olika läkemedel tas upp i kroppen och vad kroppen gör med det.

– Jag valde att avlägga magistersexamen på tre år och är jättenöjd med det beslutet. Jag har några kompisar som har försökt göra det på två år men drunknar i arbete. När jag meddelade att jag gör det på tre år var det ingen i personalen som sade emot.

Var har varit det bästa med studierna vid Uni?

– Öppenheten gentemot svenskan – jag släpptes genast in i gänget, trots att jag var ny här medan de flesta hade studerat tillsammans i tre år. Jag har enbart positiva erfarenheter av Uni, där majoriteten ändå talar finska. Nu kan jag bara säga: Utmana dig själv! Det ska inte vara något hinder för dig att du främst talar svenska.

Hur har du klarat studierna med tanke på språket?

– Om jag hade tänkt på att studera farmaci i gymnasiet så skulle jag säkert ha sökt direkt till Uni. Eftersom jag bara studerade på svenska de tre första åren så var det lite svårt med de finskspråkiga termerna i början av magistersstudierna. Jag gör nu ändå mina presentationer på finska för att utmana mig själv, men lärarna har absolut ingenting emot om jag håller dem på svenska, och tentamina skriver jag alltid på svenska. Alla klasskamrater är open-minded när det gäller svenskan – jag har blivit positivt överraskad och aldrig upplevt någon negativ attityd gällande språket. Vi har ganska små grupper och får därför en stark sammanhållning.

Vad vill du jobba med?

– Jag vill inte jobba på apotek. Min dröm är att jobba inom något läkemedelsföretag – kliniska undersökningar, där läkemedel testas på människor, intresserar mig. Som provisor kan du jobba till exempel med de flesta uppgifter som kemister och cellbiologer gör inom läkemedelsföretagen. Man får ju jobba upp sig förstås, men framtiden finns där. Läkemedel blir allt viktigare i våra liv, det trillar inte bort.

Text: Jonas Lindholm
Bild: Charlotta Buchta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *