Kivinen Aapo

Nimi: Aapo Kivinen
Pääaine: Taloustiede
Sivuaineet: matematiikka, tilastotiede
Tiedekunta: Valtiotieteellinen

“Tyypillisesti töitä on rahoituksen, tutkimuksen, analyysien ja vastaavien tehtävien parissa. Lisäksi taloustieteilijöitä työllistyy moniin tutkimuslaitoksiin, työmarkkinajärjestöihin, ministeriöihin ja lisäksi Suomen Pankkiin.”

Talous vaikuttaa kaikkeen. Jokainen törmää valintoihin, joita pitää tehdä niukkuuden vallitessa, eli tehdessään tietyn valinnan joutuu luopumaan jostain muusta vaihtoehdosta. Näistä valinnoista taloustiede alkaa ja se tutkii, miten markkinataloudessa tehdään valintoja ja miten niitä voidaan esimerkiksi ohjata kaikille optimaalisempaan suuntaan.

Itse kiinnostuin taloustieteestä jo lukion yhteiskuntaopin tunneilla. Lisäksi minua ei yhtään haitannut kuulla, että taloustieteessä matematiikalla on hyvin suuri rooli. Vaikka luulin tietäväni paljon taloustieteestä sinne hakiessani, on minulle avautunut opintojen aikana täysin uusi maailma. Ja voin luvata myös sinulle, että hait lopulta mihin tahansa, se on luultavasti jotain paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä luulet.

Valintakokeeseen luin annettua kirjallisuutta, johon kuului yksi suomenkielinen kirja sekä osia englanninkielisestä kirjasta. Lisäksi kokeessa oli aineisto-osuus kokeessa annetusta materiaalista. Kokeessa tuli myös osata pitkän matematiikan oppimäärän asiat, mikä tarkoittaa pääasiassa derivaatan huolellista osaamista. Itse valmistauduin kokeeseen hyvin paljon käymällä läpi vanhoja kokeita ja etenkin niiden matemaattisia tehtäviä. Lisäksi tietysti luin pääsykoekirjoja ja tein niistä muistiinpanoja.

Taloustieteessä opinnot ovat melko pitkälti suunniteltu opiskelijan puolesta. Meillä taloustieteen opiskelijoilla on sivuaineina sekä matematiikka että tilastotiede, joten valinnaisuutta jää melko vähän muihin valtiotieteilijöihin verrattuna. Tästä huolimatta meillä on kuitenkin mahdollisuus mahduttaa yksi lyhyt sivuaine, kieliopintoja tai vaikkapa lisää matematiikkaa tutkintoomme. Moni valitseekin hieman rahoitusta, ohjelmointia tai taloustieteen lisäkursseja tutkinnon täytteeksi.

Lisäksi taloustieteen aineopinnoissa voi valita muutamia itseään kiinnostavia kursseja. Itse kävin esimerkiksi kurssin, jossa esiteltiin taloustieteen eri aloja hyvin laajasti. Luentojen pitäjät vaihtelivat ja meillä kävikin puhumassa niin Sixten Korkman kuin Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Meillä on käynyt luennoitsijoita myös muun muassa pankeista, eläkeyhtiöistä ja muualta yritysmaailmasta.

Taloustieteen opiskelusta on paljon hyötyä työelämässä, sillä opiskelijat oppivat esimerkiksi todella vahvat analyyttiset taidot sekä ymmärrystä yhteiskunnasta ja yritysmaailmasta. Yleensä kuitenkin taloustieteestä valmistuneet maisterit tekevät töitä, jotka eivät suoranaisesti ole taloustiedettä, vaan liittyvät muutoin talouteen. Mikäli haluaa tehdä uraansa nimenomaan taloustieteilijän eli ekonomistin tehtävissä onkin melko yleistä, että tekee jossain vaiheessa myös jatko-opintoja, joissa opetetaan nimenomaan tutkijan taitoja.

Taloustieteilijöitä työllistyy suhteellisen paljon yksityiselle sektorille, etenkin finanssialalle pankkimaailmaan. Tyypillisesti töitä on rahoituksen, tutkimuksen, analyysien ja vastaavien tehtävien parissa. Lisäksi taloustieteilijöitä työllistyy moniin tutkimuslaitoksiin, työmarkkinajärjestöihin, ministeriöihin ja lisäksi Suomen Pankkiin.

Taloustiedettä voi opiskella myös monessa Suomen kauppakorkeakoulussa. Varsinaiset erot näihin verrattuna löytyvät lähinnä muualta kuin itse taloustieteen opiskelusta. Siinä missä meillä opiskellaan taloustiedettä tukevaa matematiikkaa ja tilastotiedettä, kauppakorkeakoulussa tutustutaan laaja-alaisemmin muihin liiketaloustieteen aloihin, kuten markkinointiin, laskentatoimeen ja rahoitukseen. Erot ovat kuitenkin lopulta melko pieniä, sillä esimerkiksi meidän maisterivaihteen opinnot tehdään yhteistyössä Hankenin ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Opiskelu on tietysti paljon muutakin kuin vain itse opintojen suorittamista. Meillä on oma aktiivinen ainejärjestö KTTO ry, joka järjestää paljon tekemistä kaikille opiskelijoille. Meillä on muun muassa oma jalkapallojoukkue sekä viskiklubi. Tekemistä varmasti riittää jokaiselle eikä uusiakaan ideoita tyrmätä. Taloustieteen opiskelu on parhaimmillaan mielenkiintoista, hauskaa ja mikä parasta, se tehdään muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Tervetuloa mukaan tutustumaan maailman monimutkaisimpaan ihmisten luomaan järjestelmään eli talouteen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *