Lukiolaiset pohtimassa muuttuvaa maailmaa

safari3

Maaliskuun viimeisenä lauantaina lukiolaisilla oli toistamiseen mahdollisuus osallistua Safari goes Helsinki Challenge –työpajaan, jossa lukiolaiset pääsivät tutustumaan Helsingin yliopistoon, sen opintotarjontaan ja siihen mitä kaikkea yliopistossa ylipäätään tehdään.

Safari goes Helsinki Challenge -työpajoissa lukiolaiset ahertavat yhdessä Helsinki Challenge -innovaatiokilpailun osallistujien kanssa. Moni nuori kokikin, että tietämys Helsingin yliopistosta syveni nimenomaan yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta.

Helsinki Challenge -tiimien aiheet vaikuttivat aluksi melko vaikeilta. Miten tulevaisuuden organisaatiot järjestäytyvät ja mikä on internetin rooli vaikuttamisen keinona? Entä miten tutkia robotiikan moraalispsykologiaa? Vaikka lopullista ratkaisua tiimien haasteeseen ei ehkä yhden päivän aikana löytynyt, Veikko Erannin, Noora Laakin ja Michael Laakasuon ja lukiolaisten värikäs ja intensiivinen keskustelu täytti Helsingin Yliopiston Tiedekulman lauantaiaamupäivän. Sekä lukiolaiset että tutkijat kiittelivät avointa, monipuolista ja rehellistä keskustelua.

safari5

Lukiolaisia pohditutti esimerkiksi se, miten koneet tulevaisuudessa vaikuttavat ihmisten elämään. Laitetaanko jokaiselle syntymän yhteydessä mikrosiru, jonka avulla hoidetaan niin kaupassakäynti, pankkiasiat kuin kansalaisten valvonta?

Internetillä uskottiin olevan tärkeä rooli ryhmien vaikuttamisessa ja järjestäytymisessä tulevaisuudessa, mutta nuoret kokivat netin toisaalta myös aktiivista toimintaa ja vaikuttamista passivoivaksi välineeksi.  Niin lukiolaiset kuin tutkijatkin saivat uutta pohdittavaa ja pureskeltavaa.

Toinen työpaja vahvisti jo helmikuun työpajassa huomattua ilmiötä­­ –  lukiolaiset kokevat ryhmätyön ja yhdessä tekemisen erityisen mielekkääksi työskentelyn muodoksi. Kyselemällä, kuuntelemalla, ideoimalla ja muilta oppimalla monista vaikeistakin asioista saa enemmän irti.

Iltapäivällä moni nuorista kertoi havahtuneensa työpajan aikana siihen, että yliopiston opintotarjonta on niin monipuolista. Esimerkiksi Tiina Sarnetin esitelmä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan mahdollisuuksista oli hyödyllinen. Monikaan ei etukäteen tiennyt, että matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi lukea esimerkiksi alkeishiukkas- ja astrofysiikkaa sekä biomatematiikkaa.

Myös opintojen monitieteisyys yllätti. Yhtä ilmiötä voikin tarkastella monen eri tieteenalan kautta, kuten yliopiston hakijapalveluiden Anu Korhosen yliopisto-esittelystä kävi ilmi. Siksi on erityisen tärkeää, että lukiolaiset saavat yhtälailla tietoa eri tiedekunnista ja niiden tarjonnasta ennen yliopistoon hakua.

Safari goes Helsinki Challenge –työpajojen tarkoitus onkin laajentaa nuorten lukiolaisten ymmärrystä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia Helsingin yliopisto tarjoaa. Lukiolaiset ovat ottaneet työpajat ilolla vastaan, kuten yksi oppilaista palautevastauksessaan tiivisti: ”Toivon, että tämän tyyppisiä tapahtumia järjestettäisiin enemmän.”

Seuraava Safari goes Helsinki Challenge järjestetään 9.5 kaksikielisenä, molemmilla kotimaisilla kielillä, ja sen teema on muuttuva ympäristö. Lue lisää ilmoittautumisesta.

IMG_2522
Jutun kirjoitti Ellen Jabai, joka toimii työpajojen vetäjänä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *