heikki_ro

Nimi: Heikki Ropponen
Riskienhallintapäällikkö, OP-ryhmä
Pääaine: Liiketaloudellinen metsäekonomia
Sivuaineet: Puumarkkinatiede ja puutekniikka

”Työssäni autan itsenäisiä osuuspankkeja ylläpitämään laadukasta rahoitusprosessia ja ylläpitämään luottosalkun laatua.”

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemistasi aloista?

Kiinnostuin alasta, koska olin kiinnostunut sekä luonnontieteistä että taloustieteistä. Metsäekonomiassa nämä aineet tuntuivat yhdistyvän luontevasti.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Opiskeluajoilta parhaiten muistaa tietysti vaihto-opiskelun Saksassa, hyvät kaverit ja osakunta-ajat. Itse opiskelussa parasta ja pahinta oli monipuolisuus. Monipuolisuus aiheutti harmaita hiuksia, kun piti ruveta miettimään, mikä on se työ, mihin hakeutua isona. Toisaalta monipuolinen tausta antoi valinnanmahdollisuuksia.

Omaa vuosikurssiani ajatellessa voi todeta, että työpaikkoja on löytynyt hyvin erilaisilta aloilta ja monipuolisista tehtävistä. Entiset opiskelutoverini työskentelevät nykyään esimerkiksi myynnin, konsultoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, taloushallinnon, markkinoinnin ja yhteiskuntavastuun tehtävissä. Aloja ovat mm. metsäteollisuus, rahoitus, vakuutus, logistiikka, julkishallinto, politiikka ja järjestötoiminta.

Hyvä asia oli myös se, että kieliopintoja ja englanninkielisiä kursseja oli paljon, vaikka ne välillä tuntuivatkin vaikeilta.

Kuinka päädyit nykyiseen työpaikkaasi?

Päädyin nykyiseen tehtävääni monen mutkan kautta. Ehdin olla opiskelujeni lopussa ja valmistumisen jälkeen pari vuotta metsäteollisuuden palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä. OP-ryhmä etsi tuohon aikaan nuorta henkilöä, jolla olisi kokemusta metsäteollisuudesta kasvamaan yritystutkijaksi. Yritystutkijana pääsin oppimaan yritysrahoituksen kiemuroita ja luottoriskienhallintaa. Tältä pohjalta oli hyvä siirtyä riskienhallintapäälliköksi.

Minkä asioiden parissa työskentelet? Millaista se on käytännössä?

Työssäni autan itsenäisiä osuuspankkeja ylläpitämään laadukasta rahoitusprosessia ja ylläpitämään luottosalkun laatua. Käytännössä työ on hyvin pitkälti asiantuntijatyötä, annan lausuntoja pankille merkittäviin rahoitushankkeisiin, raportoin luottosalkun kehitystä pankkien toimitusjohtajille ja hallituksille ja autan ohjeistuksien tulkinnan kanssa.

Mistä pidät työssäsi?

Eniten pidän työssäni monipuolisuudesta ja haastavuudesta. Työ vaatii itsenäisyyttä ja on pystyttävä tuomaan oma mielipiteensä esille rakentavasti vaikeissakin tilanteissa. Itseään on kehitettävä jatkuvasti alati muuttuvassa toimintaympäristöstä, jotta pystyy vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. Parasta on tietysti, kun saa hyvää palautetta hyvästä työstä.

Terveiset nuorelle, joka harkitsee saman alan opintoja

Opiskeluaika on elämän parasta aikaa J käytä se hyödyksi niin koulussa, töissä kuin vapaa-ajalla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *