Nimi: Ellen Jabai
Työ: Tuottaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus
Pääaine: talous- ja sosiaalihistoria
Sivuaineet: viestintä ja valtio-oppi

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

Olin kouluaikoina todella kiinnostunut historiasta, ja pitkään tarkoituksenani oli hakea opiskelemaan yleistä historiaa. Toisaalta minua kiinnosti hirveästi yhteiskunnalliset asiat – se miten yhteiskuntamme toimii, miten se on muotoutunut ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia kohtaamme ympäristössämme, joten valtiotieteellinen tiedekunta houkutteli myös. Välivuoden aikana kuulin ensimmäisen kerran talous- ja sosiaalihistorian oppiaineesta ja innostuin. Oppiaine yhdisti historian sekä yhteiskunnalliset teemat. 

Sivuaineet löysin oikeastaan kokeilemalla. Valtiotieteellisen tiedekunnan yksi selkeä vahvuus on se, että opiskelijat saavat lukea lähes kaikkia aineita vapaasti. Näin kokeilin erilaisten aineiden opiskelua, laajensin omaa tietämystäni huimasti ja lopulta päädyin lukemaan niin viestintää, kehitysmaatutkimusta kuin valtio-oppiakin.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Opiskelussa parasta oli oman ymmärryksen kasvattaminen ja oppiminen. Vaikka se kuulostaakin kliseiseltä, niin yliopistolla oppii väkisinkin jotain uutta joka päivä. Myös ihmiset ja ainejärjestötoiminta tekivät opiskeluajasta huippua. Opiskelu on kyllä varmasti elämän parasta aikaa!

Kerro urastasi

Aloitin juuri työt Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksessa tuottajana. Tehtävänäni on tuottaa erilaisia tapahtumia nuorille ja nuorten kanssa, sekä kehittää nuorisoasiankeskuksen tapahtumakonsepteja, kuten Loisteleiriä ja RuutiExpoa.

Olen aiemmin työskennellyt nuorten yhteiskunnallisen osallistamisen Safari-hankkeessa ja edellinen työpaikkani oli viestintätoimisto Milttonissa. Nuorisoasiainkeskuksella tarvittiin tuottajaa, jolla on sekä viestinnällistä osaamista että kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Työpaikka oli siis kuin minulle tehty!

Nuorisoasiankeskuksella tehdään nuoriin liittyvää työtä ehkäisevästä päihdetyöstä, nuorisotalojen ylläpitoon ja tapahtumien järjestämiseen. Nuorisoasiainkeskus on siis erinomainen ja kokonaisvaltainen näköalapaikka nuorten elämänpiirissä tehtävään työhön.

Talous- ja sosiaalihistorian opinnot tulevat varmasti tukemaan nykyistä työtäni merkittävästi. Suuntauduin opiskeluaikanani erityisesti nuorison historiaan. Sekä kandidaatin työni että pro gradu -työni käsittelivät nuorten maailmaa. Ymmärtämällä nuorten historiaa on myös helpompi ymmärtää nuorisokulttuureja ja nuorten maailmaa nykyään, mistä on varmasti hyötyä nykyisessä työssäni.

Terveiset nuorelle, joka harkitsee saman alan opintoja.

Suosittelen talous- ja sosiaalihistorian oppiainetta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista teemoista ja haluavat ymmärtää ympäröivää maailmaa ja ihmisiä. Oppiaineen henkilökunta on myös todella osaavaa ja sitoutunutta – opettajat muistavat opiskelijat nimeltä ja apua löytyy mihin vuorokauden aikaan tahansa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *