Terveisiä lukion elämänkatsomustiedon aineenopettajalleni!

Salaado Qasim opiskelee historian ja uskonnon opettajaksi humanistisessa ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Sain inspiraation opiskella opettajaksi lukion elämänkatsomustiedon tunneilta, joissa yhdessä kurssilaisten kanssa saimme pohtia monipuolisia aiheita. Opettajaksi opiskeleminen on ollut minulle ehdoton suosikki ammatti, sillä lukiossa sain olla osallisena luovissa elämänkatsomustiedon kursseilla. Erityisesti esityksien, vuoropuhelujen ja väittelyjen järjestäminen luokkahuoneessa on hyödyttänyt minua korkeakouluopinnoissakin.

Uskonnon ja historian opiskelu Helsingin yliopistossa on ollut antoisaa. Olen saanut opiskella kursseja, joita ei ole mahdollista opiskella kuin vain Helsingissä. Lisäksi Helsingin yliopistossa on jatkuvasti vierailevia luennoitsijoita, jotka saapuvat eri maiden yliopistoista.

Töissä opiskelun yhteydessä

Opiskelun yhteydessä olen päässyt työskentelemään erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien lasten ja nuorten kanssa, muun muassa Rauhan ja Hyvinvoinnin (RAHY) nuorisojärjestössä. Opiskellessa opettajaksi ja työskennellessä opettajana olen omaksunut uutta osaamista, mikä on mahdollistanut toimia nuorten tukena kouluissa ja myös sen ulkopuolella.

Toimiessa opiskelun yhteydessä nuorten kanssa olen havainnut, kuinka työskentely opiskelun yhteydessä antaa hyvää työkokemusta työelämää silmällä pitäen. Lisäksi Nuorten ja lasten parissa työskentely on palkitsevaa, sillä pääsee näkemään nuoria, jotka todella intohimoisesti ovat omistautuneita kehittymään opiskelijoina.

Kokemuksiani opettajana toimimisesta

Opettajana pyrin edesauttamaan sitä, että nuoret pääsevät ilmaisemaan omia ajatuksia. Ajatuksien kertominen, sekä muiden kuunteleminen tuovat mukanaan mahdollisuuden rikkoa ihmisten keskuudessa vallitsevia ennakkoluuloja.

Historian opettajana järjestän kirjakerhoja. Kirjakerhon lukulistassa tänä vuonna on kirja nimeltä Elossa kertoakseen, joka perustuu Ruandan kansanmurhaan. Aihe on herättänyt osallistujissa paljon kysymyksiä kuten ”Eikö ihmiskunta ole ottanut opikseen aikeisemmasta joukkomurhasta Saksassa?” ”Miksi Ruandan kansanmurha ei ole samalla tavalla tiedossa ihmisten muistissa kuten Saksassa esiintyneet kansanmurhat”. Kerhossa rauhaa pohditaan tasa-arvon näkökulmasta, nostetaan esille yhteiskunnassa esiintyviä ongelmakohtia. Kirjakerhon tarkoituksena on osoittaa nuorille, että yhdessä meillä on mahdollisuus vaikuttaa historian kiertokulkuun.

4,067 Replies to “Terveisiä lukion elämänkatsomustiedon aineenopettajalleni!”