Mitä odotan elämältä opintojen jälkeen?

Laura Korhonen opiskelee kulttuurintutkimusta humanistisessa tiedekunnassa.

Uskon, että innovatiivisille ja sitoutuville ihmisille löytyy aina töitä. Haluaisin tulevaisuudessa tehdä työtä, jossa saisi auttaa kaikkea elävää tämän maan päällä, suojella ympäristöä sekä elää luovaa sekä uteliasta elämää. Kaikki tieteenalat ovat yhteyksissä toisiinsa, olemmehan vain ihmisiä tutkailemassa maailmaa ja elämää ihmisen näkökulmasta. Siksi on ilo opiskella monia erilaisia asioita, pitäen silmät avoinna uusille mahdollisuuksille, myös niille, jotka eivät ole niin perinteisiä. Tämän asenteen ajattelin säilyttää myös työelämässä.

Kieltenosaajan työllistyminen

Perinteiset ammatit kuten opettaja ja kääntäjä ovat usein opiskelijoiden, hakijoiden, kuin professoreidenkin huulilla. Ne ovat sopivia vaihtoehtoja monille, mutta englannin pääaineopiskelijat päätyvät myös monenlaisiin muihinkin ammatteihin, kuten media- ja viestintäaloille, suunnitteluun, tutkimukseen tai yrityksiin kansainvälisiksi asiantuntijoiksi. Minulle kiinnostava työelämäekskursio oli esimerkiksi Tammi, jossa sai kuulla, millaista työ on kustantamossa. Itselle merkityksellisten ja kiinnostavien asioiden lähestyminen jo opiskelun aikana painottuu, kun opiskelee alalla, jossa ei välttämättä valmistu tiettyyn tutkintonimikkeeseen.

Joskus tämä voi tuntua ongelmalliselta, jos ei tiedä ollenkaan mihin suuntaan lähteä. Onneksi yliopistolla on mahtavat tukijoukot, jotka auttavat opiskelijoita löytämään mahdollisuuksia ja miettimään omaa suuntaa. Kaikille pakollisella portfoliokurssilla kirjoitamme opintojen etenemisestä ja tallennamme materiaalia konkreettisista töistä, joita voimme sitten hyödyntää työelämässä. Kaiken kaikkiaan, maailmassa on mitä erilaisimpia ongelmia, joten luonnollisesti on myös olemassa monia eri tapoja ottaa osaa niiden ratkaisemiseen.

Monipuolisia ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyviä taitoja hiomassa

Kiinnostusten ja mahdollisuuksien miettimisen lisäksi tärkeä asia on se, millaisia konkreettisia taitoja oppii kursseilla. Minulle nämä ovat olleet kommunikaatiotaitoja, kirjoittamista, kääntämistä, erilaisten yhteisöjen, kielien, ja historian ymmärtämisen soveltamista. Olen myös oppinut miten tehdä töitä muiden kanssa, miten pitää huolta omasta osastani ryhmätyössä, tai miten kirjoitetaan yhtenäinen essee. Tällä hetkellä olen opiskelijavaihdossa Seoulissa, Etelä-Koreassa. Olen tutustunut ihmisiin ympäri maailmaa ja oppinut olemaan itsenäisempi täysin erilaisessa ympäristössä. Tästä seuraava askel minulle on tutkimuksen tuottaminen kandidaatintutkielmaan.

Yksi parhaimmista suorittamistani kursseista on luovan kirjoittamisen kurssi, jossa mietimme miten hyödyllisiä tarinat ovat opettamisessa. Kirjoittaessani esseetä kurssia varten ymmärsin, miten voimme inspiroida muita kertomalla jotain omasta elämästämme; esittämällä konkreettisen ongelman ja tavan, jolla ratkaisimme sen. Tarinoiden kautta ihmiset pääsevät lähemmäs sitä, miten opittavat asiat ilmentyvät elämässä. Monilla kursseilla voi oppia taitoja, joiden merkityksen ymmärtää vasta jäljestä päin.

Töitä tutkimuksessa ja oppimisessa

Olen kiinnostunut töistä, joissa saisi olla osana kehittämässä kestävää kehitystä, luovuutta ja henkistä terveyttä. Myös kulttuurien välinen kommunikaatio on lähellä sydäntäni. Olenkin opiskellut englannin lisäksi muita vieraita kieliä, kuten koreaa ja ranskaa, ja vaikka sujuvuus onkin vielä kaukana, on mahtavaa tehdä matkan varrella erilaisia tuttavuuksia ja oppia uusista kulttuureista.

Täällä vaihdossa ollessa olen oppinut sen, että vaikka opiskeleminen on antoisaa, on tärkeää kehittää itseään myös muilla tavoilla elämässä. Jos haluan olla osana rakentamassa tasapainoisempaa ja onnellisempaa maailmaa, minun tulisi rohkeasti alkaa osallistumaan tärkeään toimintaan, niin yliopistolla kuin sen ulkopuolellakin. Uskon, että aktiivisuudesta on hyötyä sitten tulevaisuudessa, kun on aika jättää yliopisto taakse. Opinnot ovat luoneet yhteisön, jossa oppimista, kyseenalaistamista, sekä itsensä tutkiskelua tuetaan. Ympärillä on myös paljon ihmisiä, jotka ovat rohkaisseet minua olemaan oma itseni.

Sen kuitenkin tiedän, että vaikka opinnot saisikin pulkkaan, oppiminen on elinikäistä. Ehkä tulevaisuuden työni liittyy jotenkin siihen; elinikäiseen oppimiseen, ongelmien ratkaisemiseen sekä yhteistyöhön terveemmän ja onnellisemman tulevaisuuden luomisessa.

3,655 Replies to “Mitä odotan elämältä opintojen jälkeen?”