Nimi: Ellen Jabai
Työ: Tuottaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus
Pääaine: talous- ja sosiaalihistoria
Sivuaineet: viestintä ja valtio-oppi

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

Olin kouluaikoina todella kiinnostunut historiasta, ja pitkään tarkoituksenani oli hakea opiskelemaan yleistä historiaa. Toisaalta minua kiinnosti hirveästi yhteiskunnalliset asiat – se miten yhteiskuntamme toimii, miten se on muotoutunut ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia kohtaamme ympäristössämme, joten valtiotieteellinen tiedekunta houkutteli myös. Välivuoden aikana kuulin ensimmäisen kerran talous- ja sosiaalihistorian oppiaineesta ja innostuin. Oppiaine yhdisti historian sekä yhteiskunnalliset teemat.  Continue reading “Talous- ja sosiaalihistoria yhdistää historian ja yhteiskunnalliset teemat”

jukka_helin

Jukka Helin
Ryhmäpäällikkö, markkinointi ja digitaaliset palvelut, Helen Oy
Pääaine: suomen kieli
Sivuaineet: mm. viestintä, mediakasvatus, kulttuurienvälinen viestintä, tietojenkäsittelytiede
Lisäksi opiskelin parin vuoden ajan Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa energiatekniikan laitoksella, ennen siirtymistäni Helsingin yliopistoon.

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi aloista?

Olin aina ollut kova lukemaan, äidin perintönä. Yläasteella ja lukion kahtena ensimmäisenä vuotena en kuitenkaan häikäissyt äikän tunneilla. Ehkä ongelmanani oli kova tarve olla erityinen; ilman tarpeellisia ilmaisun taitoja lopputulos oli lähinnä vaivaannuttava. Muistan mm. yläasteelta ainekirjoituksen aiheesta “Piikki, tie turmioon”. Minä kirjoitin, tietysti, haaveilemastani kevytmoottoripyörästä. Kiitos erinomaisten äidinkielen opettajieni kuitenkin aloin hiljalleen ymmärtää kielellisen ilmaisun voiman ja merkityksen. Lukion toisen vuoden lopulla opettajani jopa kysyi onko palauttamani aine todella itse kirjoittamani. Kommentti kertoo paljon kehityksestäni tuossa vaiheessa. Ylioppilaskirjoitukset menivät oikein hyvin, mutta en silti missään vaiheessa ajatellut, että kielten tai humanististen aineiden opiskelu olisi edes vaihtoehto.  Continue reading “Sanoilla on järisyttävän paljon valtaa”

marireijonen_fonetiikkaMari Reijonen
Pääaine: fonetiikka
Sivuaineet: psykologia ja logopedia

Mitä fonetiikka on?

Fonetiikan yleinen linja tarkastelee kielellisen viestin välittymistä puhujalta kuulijalle, puheen äänteellisiä, prosodisia ja akustisia ominaisuuksia sekä kielen ja puheen suhdetta. Fonetiikka on tiede, joka tutkii puhetta sen kaikissa muodoissa. Tutkimus voi keskittyä mm. artikulaatioon, akustiikkaan tai havaitsemiseen.

Fonetiikan opiskelussa perehdytään mm. fonetiikkaan tieteenalana, tutkimukseen ja teorioihin sekä puheketjuun (tuottaminen, havaitseminen, akustiikka) ja fonetiikan sovelluksiin.

”Minua kiinnostavat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, työtehtävät monitieteellisessä ryhmässä esim. oppimateriaalien tekemisessä fonetiikan osalta vieraissa kielissä, suomen opettaminen vieraana kielenä, tutkiminen (esim. puhesyntetisaattoreiden kehittyminen ja valmistus) sekä rikostutkinnan puheen tunnistus.”

Continue reading “Fonetiikka tutkii puhetta kaikissa muodoissa”

heikki_ro

Nimi: Heikki Ropponen
Riskienhallintapäällikkö, OP-ryhmä
Pääaine: Liiketaloudellinen metsäekonomia
Sivuaineet: Puumarkkinatiede ja puutekniikka

”Työssäni autan itsenäisiä osuuspankkeja ylläpitämään laadukasta rahoitusprosessia ja ylläpitämään luottosalkun laatua.”

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemistasi aloista?

Kiinnostuin alasta, koska olin kiinnostunut sekä luonnontieteistä että taloustieteistä. Metsäekonomiassa nämä aineet tuntuivat yhdistyvän luontevasti.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Opiskeluajoilta parhaiten muistaa tietysti vaihto-opiskelun Saksassa, hyvät kaverit ja osakunta-ajat. Itse opiskelussa parasta ja pahinta oli monipuolisuus. Monipuolisuus aiheutti harmaita hiuksia, kun piti ruveta miettimään, mikä on se työ, mihin hakeutua isona. Toisaalta monipuolinen tausta antoi valinnanmahdollisuuksia.

Omaa vuosikurssiani ajatellessa voi todeta, että työpaikkoja on löytynyt hyvin erilaisilta aloilta ja monipuolisista tehtävistä. Entiset opiskelutoverini työskentelevät nykyään esimerkiksi myynnin, konsultoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, taloushallinnon, markkinoinnin ja yhteiskuntavastuun tehtävissä. Aloja ovat mm. metsäteollisuus, rahoitus, vakuutus, logistiikka, julkishallinto, politiikka ja järjestötoiminta. Continue reading “Yritysrahoituksen kiemuroita ja luottoriskienhallintaa”

tuomas1

Tuomas Venäläinen
Lääketieteellinen tiedekunta

”Kiinnostuksenkohteeni vaihtelevat: neurologian kurssin aikana sain ajatuksen, että voisin olla neurologi, tuki- ja liikuntaelimistön kurssilla mietin, että olisi siistiä olla ortopedi.”

Miksi kiinnostuit opiskelusta lääkäriksi?

Abivuonna en oikein ollut vielä aivan varma, mihin hakisin. Lääketieteellinen tuntui hyvältä ja monipuoliselta vaihtoehdolta: luonnontieteellinen perusta, mutta käytännön- ja ihmisläheinen työ. Toisaalta myös tutkijan työ on aivan mahdollinen. Olin suhteellisen hyvä luonnontieteellisissä aineissa, ja ne kiinnostivat minua Continue reading “Ihmisläheinen ala luonnontieteellisellä pohjalla”

jaakko_nuottokari

Jaakko Nuottokari
Kehittämispäällikkö / Asiakaspalvelut, Ilmatieteen laitos
Pääaine: Meteorologia
Sivuaineet: fysiikka ja tietojenkäsittelytiede

”Nykyään johdan pohjoiseurooppalaista lentosääpalveluiden konsortiota.”

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

En ollut aloittaessani varma omasta opiskelualastani, mutta fysiikka tuntui kiinnostavalta. Päädyin osana ensimmäisen vuoden opintojani meteorologian peruskurssille ja jäin koukkuun alaan sen käytännöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikutuksen ansiosta. Meteorologia tuntui pieneltä alalta, joka oli hieman valtavirralta piilossa ja se viehätti minua. Alaan liittyi myös suuria kysymyksiä erityisesti ilmastonmuutoksesta ja koin nämä erittäin kiinnostaviksi.  Continue reading “Meteorologi on jo opiskellessaan parhaiden tutkijoiden seurassa”

AnninKuva

Anni Hirsaho
Koulupsykologi Viikin normaalikoulussa

pääaine: psykologia
sivuaineet: sosiaalipolitiikka ja estetiikka

”Ajattelin aina, että haluaisin työskennellä lasten ja nuorten parissa ja tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.”

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

Lukioaikana tiesin, että olen kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja haluaisin tehdä jotain työtä siihen liittyen. En kuitenkaan silloin keksinyt sellaista vaihtoehtoa, joka olisi tuntunut täysin omalta jutulta. Päädyin sitten lukion jälkeen opiskelemaan lääketiedettä, koska olin lukenut paljon luonnontieteitä ja se liittyi ainakin alana selvästi ihmisten hyvinvointiin. Huomasin varsin pian, ettei tämä näkökulma ihmisiin kuitenkaan kiinnostanut minua.

Menin tapaamaan ammatinvalintapsykologia, jonka kanssa täytin AVO-testin. Siinä kärkeen nousi psykologin ammatti, jolloin tajusin heti, että juuri tästä olin kiinnostunut. Lopetin lääkisopinnot ensimmäisen vuoden jälkeen ja pidin välivuoden, jonka aikana luin iltalukiossa lukion psykologian kurssit ja vakuutuin alasta. Continue reading “Koulupsykologi tukee oppimisessa ja hyvinvoinnissa”

kiira
Nimi:
Kiira Happonen
Työnimike ja työpaikka: Salkunhoitaja, Helen Oy

Pääaine: ympäristö- ja luonnonvaraekonomia (maatalous-metsätieteellinen)
Sivuaineet: kansantaloustiede, englantilainen filologia ja ympäristöalan monitieteiset sivuaineopinnot

“Energia-ala on todella mielenkiintoinen – olen vieläkin innoissani, että saan tehdä hommia energia-asioiden parissa.”

Miksi kiinnostuit alun perin alastasi?

Ympäristöasioiden opiskelu kiinnosti opiskelupaikan valintavaiheessa. En kuitenkaan halunnut opiskella ympäristöalaa luonnontieteiden enkä ”humanististen tieteiden” näkökulmasta. Ympäristötaloustiede kuulosti mielenkiintoiselta yhdistelmältä. Taloustiede ei ollut minulle entuudestaan tuttua, mutta pääsykoekirjoja lukiessa mielenkiinto talousasioihin kasvoi. Continue reading “Biopolttoaineita ja sähkömarkkinoita”

emma
Nimi:
Emma Luoto
Työnimike ja työpaikka: Office Admin, Seriously Digital Entertainment
Pää- ja sivuaineet: matematiikka, fysiikka ja opettajan pedagogiset opinnot

“Pedagogisista opinnoista on hyötyä siinä, että tajuaa ihmisiä, niiden erilaisuutta ja erilaisia tapoja oppia asioita sekä käsitellä uutta tietoa.”

Miksi kiinnostuit opiskelemistasi aloista?

Lukiossa matikka sujui ja huomasin oppitunneilla auttavani luokkakavereita. En oikein tiennyt mitä haluan tehdä isona, joten yleishyödyllinen yliopisto, josta ei valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin vaikutti hyvältä ajatukselta.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Opiskelijajärjestöt ja yhteisöllisyys. Miksiköhän lukiossa ei ymmärtänyt tehdä kotitehtäviä porukassa? Yliopistolla laskuharjoituksia tehtiin yhdessä ja aina joku oli tajunnut jotain mitä itse ei – ja toisinpäin. Opiskelijajärjestöissä taas oppi etenkin nykyisessä työssä tarvittavia taitoja ja löysin omat vahvuuteni. Continue reading “Kompleksisuuden ja humanistin yhtälö”

ilari
Kuva: Veliarvo Tamminen

Nimi: Ilari Ahola
Työnimike ja työpaikka: Finanssisihteeri, Valtiovarainministeriön kansantalousosasto
Pää- ja sivuaineet: Pääaineena taloustiede, sivuaineina tilastotiede ja matematiikka

“Taloustieteen opiskelu opettaa analyyttista ajattelutapaa ja antaa mahdollisuuden hakeutua monenlaisiin, niin julkisen kuin yksityisen sektorinkin, työtehtäviin, joissa tarvitaan kykyä taloudellisten kysymysten analysointiin.”

Miksi kiinnostuit taloustieteestä?

Viimeistään yläasteikäisenä kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista ja aloin seurata niitä aktiivisesti. Toisena uravaihtoehtona pohdin myös muotoilualaa, mutta totesin alan työllisyysnäkymät heikoiksi. Lukiossa huomasin olevani hyvä matematiikassa ja olin tutustunut myös yhdistyksen taloudenhoitoon, joten totesin, että työllisyysnäkymiensäkin puolesta taloustiede voisi olla minulle paras pääaine yhteiskuntatieteistä. Continue reading “Julkisen talouden ennusteita Valtiovarainministeriössä”