Kasvatustieteilijän kannu on puoliksi tyhjä

Mitä? Tuleeko sinusta opettaja, vai mikä? Ai ei tule. No mikä sinusta sitten tulee? Ainakin itselleni edellinen kysymysketju tulee ensimmäisenä mieleeni yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelusta Helsingin yliopistossa enkä usko olevani ainoa, joka on käynyt samaisen keskustelun. Yleinen ja aikuiskasvatustiede, jotka siis yhdessä muodostavat kasvatustieteiden pääaineen Helsingin yliopistossa on yksi yliopistollisista generalistialoista, jossa ennalta määriteltyä professiota enemmän opiskelijan koulutukselliset valinnat ja henkilökohtainen aktiivisuus valaisevat urapoluksi kutsuttua latua.

Continue reading “Kasvatustieteilijän kannu on puoliksi tyhjä”

Onko ihmismieli kompleksinen, kaoottinen, yksinkertainen vai monimutkainen systeemi?

Kiinnostus ihmisen mieltä kohtaan voi monen kohdalla syntyä lukion psykologian kursseilla tai vasta myöhemmin elettyään elämää jo jonkin verran. Asiaan jonkin verran perehdyttyään saattaa oivaltaa, että oikeastaan psykologian oppiminen aloitetaan jo yläasteen biologian tunnilla, jolla käsitellään ihmisen biologiaa. Oli miten oli, ihmismieli on muokkautuvainen aloittamaan uuden oppimisen siihen asti oppimillaan pohjatiedoilla tai täysin alusta eli nollasta.

Continue reading “Onko ihmismieli kompleksinen, kaoottinen, yksinkertainen vai monimutkainen systeemi?”

Fonetiikka tutkii puhetta kaikissa muodoissa

marireijonen_fonetiikkaMari Reijonen
Pääaine: fonetiikka
Sivuaineet: psykologia ja logopedia

Mitä fonetiikka on?

Fonetiikan yleinen linja tarkastelee kielellisen viestin välittymistä puhujalta kuulijalle, puheen äänteellisiä, prosodisia ja akustisia ominaisuuksia sekä kielen ja puheen suhdetta. Fonetiikka on tiede, joka tutkii puhetta sen kaikissa muodoissa. Tutkimus voi keskittyä mm. artikulaatioon, akustiikkaan tai havaitsemiseen.

Fonetiikan opiskelussa perehdytään mm. fonetiikkaan tieteenalana, tutkimukseen ja teorioihin sekä puheketjuun (tuottaminen, havaitseminen, akustiikka) ja fonetiikan sovelluksiin.

”Minua kiinnostavat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, työtehtävät monitieteellisessä ryhmässä esim. oppimateriaalien tekemisessä fonetiikan osalta vieraissa kielissä, suomen opettaminen vieraana kielenä, tutkiminen (esim. puhesyntetisaattoreiden kehittyminen ja valmistus) sekä rikostutkinnan puheen tunnistus.”

Continue reading “Fonetiikka tutkii puhetta kaikissa muodoissa”

Päiväkodin lapset ovat pihalla taas. Siellä nauretaan?

"LAPSENA LEMPIVÄRINI OLI LÄPINÄKYVÄ JA INSPIRAATIO MIELTYMYKSEENI OLI TULLUT KRISTALLEISTA." - TUULI Pekka Jylhä: Luola saaren rannalla.
TUULI: “LAPSENA LEMPIVÄRINI OLI LÄPINÄKYVÄ JA INSPIRAATIO MIELTYMYKSEENI OLI TULLUT KRISTALLEISTA.” PEKKA JYLHÄN TEOKSESTA: LUOLA SAAREN RANNALLA.

Luovuutta, leikillistä oppimista ja pitkäjänteistä yrittämistä arvostetaan kokeilukulttuuriin kannustavassa yhteiskunnassa, mutta todellisuudessa luovan leikillisyyden ja stressin hallinnan yhdistelmä saattaa olla monelle muulle paitsi lastentarhanopettajalle vierasta.

Continue reading “Päiväkodin lapset ovat pihalla taas. Siellä nauretaan?”

Kognitiotiede valottaa tietoa ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta

En tiedä, kuinka moni teistä on kuullut Elias-nimisestä robotista, joka muutti humanistien keskuuteen Helsingin yliopistoon tukemaan kielten opiskelua tai Lady Lydiasta, jonka tehtävä on tukea vanhusten sosiaalista elämää. Mikä olisi suhtautumisesi siihen, että sinua lääkitsisi tulevaisuudessa ihmisen sijaan toisenlainen systeemi, jota erehtyisit ensin luulemaan lähilääkäriksi, koska hän humisee samalla tavalla, mutta kylmä kosketus paljastaisi hänet aivan toiseksi.

ÄLYKÄS KALEVI SEIKKAILEE INTELLIGENZIA RY:N INSTAGRAMISSA

Continue reading “Kognitiotiede valottaa tietoa ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta”

Koulupsykologi tukee oppimisessa ja hyvinvoinnissa

AnninKuva

Anni Hirsaho
Koulupsykologi Viikin normaalikoulussa

pääaine: psykologia
sivuaineet: sosiaalipolitiikka ja estetiikka

”Ajattelin aina, että haluaisin työskennellä lasten ja nuorten parissa ja tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.”

Miksi kiinnostuit alun perin opiskelemastasi alasta?

Lukioaikana tiesin, että olen kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja haluaisin tehdä jotain työtä siihen liittyen. En kuitenkaan silloin keksinyt sellaista vaihtoehtoa, joka olisi tuntunut täysin omalta jutulta. Päädyin sitten lukion jälkeen opiskelemaan lääketiedettä, koska olin lukenut paljon luonnontieteitä ja se liittyi ainakin alana selvästi ihmisten hyvinvointiin. Huomasin varsin pian, ettei tämä näkökulma ihmisiin kuitenkaan kiinnostanut minua.

Menin tapaamaan ammatinvalintapsykologia, jonka kanssa täytin AVO-testin. Siinä kärkeen nousi psykologin ammatti, jolloin tajusin heti, että juuri tästä olin kiinnostunut. Lopetin lääkisopinnot ensimmäisen vuoden jälkeen ja pidin välivuoden, jonka aikana luin iltalukiossa lukion psykologian kurssit ja vakuutuin alasta. Continue reading “Koulupsykologi tukee oppimisessa ja hyvinvoinnissa”

Lukiolaiset pohtimassa muuttuvaa maailmaa

safari3

Maaliskuun viimeisenä lauantaina lukiolaisilla oli toistamiseen mahdollisuus osallistua Safari goes Helsinki Challenge –työpajaan, jossa lukiolaiset pääsivät tutustumaan Helsingin yliopistoon, sen opintotarjontaan ja siihen mitä kaikkea yliopistossa ylipäätään tehdään.

Safari goes Helsinki Challenge -työpajoissa lukiolaiset ahertavat yhdessä Helsinki Challenge -innovaatiokilpailun osallistujien kanssa. Moni nuori kokikin, että tietämys Helsingin yliopistosta syveni nimenomaan yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta. Continue reading “Lukiolaiset pohtimassa muuttuvaa maailmaa”

Kotiataloustiede tarjoaa arjen hallinnan taitoja ja onnistumisen elämyksiä

marjis

Marja-Leena Hjerppe
Ammatti: Kotitalousopettaja helsinkiläisessä koulussa 7-9 -luokilla
Pääaine: Kotitaloustiede
Sivuaineet: Kotimainen kirjallisuus, yleinen teologia

Oppiaineessani voi olla pääaineena olla kotitaloustiede tai kasvatustiede, joista molempia opiskellaan kasvatustieteen maisterin tutkinnon verran. Minulla pääaineena oli kotitaloustiede. Näiden lisäksi opiskelin perusopinnot kotimaisesta kirjallisuudesta ja yleisestä teologiasta. Kummastakaan en tehnyt opetettavan aineen pätevyyttä, vaan luin niitä ihan huvikseni. Edellä mainittujen lisäksi luin myös joitakin kursseja kuluttajaekonomiaa, jota hyödynsin jonkin verran gradua tehdessä. Nyt luen työni ohella Jyväskylän Avoimessa yliopistossa terveystietoa, ja tavoitteena olisi saada siihen opettajan pätevyys jossain vaiheessa. Continue reading “Kotiataloustiede tarjoaa arjen hallinnan taitoja ja onnistumisen elämyksiä”

“Erityispedagogiikan asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi erilaisissa järjestöissä, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa sekä julkishallinnossa”

Heinonen Sanni

Nimi: Sanni Heinonen
Pääaine: Erityispedagogiikka
Sivuaineet: Suomi toisena kielenä
Tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen

Hei! Olen Sanni ja opiskelen nyt kolmatta vuotta erityispedagogiikkaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Koulutuksessamme perehdytään muun muassa lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, oppimiseen ja sitä vaikeuttaviin tekijöihin sekä tietysti tukitoimiin, jotka helpottavat erilaisista haasteista selviytymistä. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on vahvasti läsnä, kun opinnoissamme käsitellään esimerkiksi syrjäytymistä tai vammaisuutta.

Helsingin yliopistossa erityispedagogiikan opiskelijat suuntautuvat joko opettajiksi tai asiantuntijoiksi. Itse olen opettajasuuntautumisessa, johon pitää hakea erikseen soveltuvuuskokeella. Minusta tulee siis valmistuttuani erityisopettaja ja tällä hetkellä uskon päätyväni töihin alakouluun. Saa kuitenkin nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sillä vaikka suoritankin erityisopettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot, voin työskennellä monessa muussakin paikassa kuin koulussa. Erityispedagogiikan asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi erilaisissa järjestöissä, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa sekä julkishallinnossa. Vaihtoehtoja on siis paljon! Continue reading ““Erityispedagogiikan asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi erilaisissa järjestöissä, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa sekä julkishallinnossa””

“Käsityötieteen opinnoilla voi päätyä moneen muuhunkin työhön kuin opettajaksi”

Jakobsson Paula

Nimi: Paula Jakobsson
Pääaine: Käsityötiede (käsityönopettajan koulutusohjelma)
Sivuaineet: tekninen työ
Tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen

Parasta käsityötieteen opinnoissa on mielestäni ihmisten kohtaaminen. Laitokselle on aina mukava tulla, koska tietää tapaavansa mukavat, auttavaiset opiskelijatoverit joilta aina löytyy sympatiaa niin opiskelu- kuin muillekin huolille. Suhteellisen pienen koulutusohjelman ja tiiviisti samassa ryhmässä tehtävän ensimmäisen vuoden etuna onkin se, että ehtii tutustumaan opiskelijatovereihinsa. Continue reading ““Käsityötieteen opinnoilla voi päätyä moneen muuhunkin työhön kuin opettajaksi””