Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia ja vapautta

Minä: Taru Jäntti
Opintosuunta: teologia

Minua kiinnosti moni asia – lopulta päädyin lukemaan teologiaa

Minua ovat aina kiinnostaneet yhtä lailla niin filosofia, yhteiskunta, uskonto, psykologia, historia, taiteet ja erityisesti teatteri kuin kirjallisuuskin; elämän suurien kysymysten tutkiminen. Lisäksi tykkään esiintyä, organisoida asioita, vaihdella työskentelytapoja usein ja tehdä töitä sekä yksin että ryhmissä.

Pitkään minusta piti tulla näyttelijä. Useamman käänteen kautta löysin itseni kuitenkin neljä vuotta sitten tilanteesta, jossa tuo unelma oli kulutettu loppuun, enkä oikein tiennyt, mitä minusta pitäisi tulla isona. Ilmoittauduin muutamalle kurssille avoimessa yliopistossa, kiinnostuin erityisesti teologiasta ja päätin hakea opiskelemaan alaa seuraavana keväänä.
Continue reading “Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia ja vapautta”

Teologit työelämässä

Tuomiokirkko

Teologisen tiedekunnan opiskelijoista suurin osa suorittaa niin sanotun professiotutkinnon, joka valmistaa suoraan joko papin tai opettajan ammattiin. Teologinen tutkinto on kuitenkin myös generalistitutkinto, joka mahdollistaa työllistymisen monille muillekin aloille siinä missä lähes mikä tahansa muukin korkeakoulututkinto. Teologia.fi -sivuston työelämänumero helmikuulta 2016 avaa monipuolisesti kiinnostavia näkökulmia akateemisen teologian yhteyksistä työelämään teologien työllistymisen ja ammatillisen kompetenssin sekä erilaisten työnkuvien ja työkokemusten kautta. Continue reading “Teologit työelämässä”

Uskonnonopettajaksi? – Katsomusopetus murroksessa

OpiskelijatäänessäSara

“Toivon voivani toimia yhtenä linkkinä ketjussa kohti suvaitsevaisempaa, eettisempää ja henkisesti rikkaampaa maailmaa.”

Suomessa kuulee usein sanottavan, ettei uskonnolla ole nyky-yhteiskunnassa enää samanlaista merkitystä ja asemaa kuin aiemmin. Onkin ehkä totta, että suomalaisessa viitekehyksessä erityisesti kirkon rooli sekä yksittäisen ihmisen elämässä että yhteiskunnassa on erilainen kuin vaikkapa vielä 100 vuotta sitten. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärässä viime vuosina tapahtunut jyrkkä lasku ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uskonnolla olisi enää mitään väliä. Uskonto on ehkä muuttunut henkilökohtaiseksi yksityisasiaksi, mutta samaan aikaan se kuitenkin läpäisee yhteiskuntaamme monin sellaisin tavoin, joita emme kenties osaa edes huomata. Continue reading “Uskonnonopettajaksi? – Katsomusopetus murroksessa”

“Historiaa ja nyky-yhteiskuntaa sekä niiden ajattelurakenteita kirkon ja uskontojen viitekehyksestä”

Hietikko Maisa

Nimi: Maisa Hietikko
Pääaine: Käytännöllinen teologia
Sivuaineet: Sosiaalityö
Tiedekunta: Teologinen

Mikä sai sinut kiinnostumaan alastasi?

Taustani on varmasti teologian opiskelijalle suhteellisen yleinen. Olin seurakuntanuori, jota kiinnosti teologiset kysymykset ja jonka mielessä teologian opiskelu tuntui ikään kuin luontevalta jatkeelta seurakunnassa toimimiselle. Haaveilin jossain vaiheessa myös papin urasta, joka haave sittemmin kylläkin sammui. Silti kiinnostus teologiaa ja uskonnollisia kysymyksiä kohtaan on säilynyt läpi elämäni, jonka takia teologian opiskelu tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Continue reading ““Historiaa ja nyky-yhteiskuntaa sekä niiden ajattelurakenteita kirkon ja uskontojen viitekehyksestä””