Artkännedom och ekologi kombinerat med kunskaper i friluftsliv och fotografering

jon1

Jon Rikberg
Huvudämne
: växtekologi
Biämne: geografi och pedagogik
Fakultet: Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Jag har alltid varit intresserad av både djur och växter och tyckt om att röra mig i naturen så för mig var det egentligen ett ganska självklart val att efter gymnasiet söka in till Helsingfors Universitets till bio- och miljövetenskapliga fakulteten för att studera biologi. Efter studentskrivningarna fortsatte jag att läsa gymnasiekursernas biologiböcker till urvalsprovet i biologi eftersom urvalsprovet baserade sig på gymnasiebiologin. Jämfört med studentexamensprovet i biologi kommer jag ihåg att urvalsprovets frågor till sin karaktär var mer tillämpande av sig. På fakultetens webbsidor finns tidigare års urvalsprov så jag övade med dem och läste deras modellsvar för att få en bild av hurdana frågor/svar det brukade vara. Continue reading “Artkännedom och ekologi kombinerat med kunskaper i friluftsliv och fotografering”