Helsinki Walks – kierroksia kaupungin historiaan

helsinkiwalks1

“Helsinki Walksin idea on, että jokainen voi hyödyntää akateemista ydinosaamistaan suunnittelemalla Helsinkiin sijoittuvan kaupunkikävelyn oman kiinnostuksensa pohjalta ja vetämällä kävelyitä asiakkaille tilauksen mukaan.”

Historian oppiaineen suojissa heräsi muutama vuosi sitten tarve tuotteistaa historian osaamista. Syntyi yritys nimeltään Helsinki Walks Oy, joka on muutaman vuoden tuottanut Helsingin historiaan liittyviä kiertokävelyitä. Filosofian maisteri Eeva Kotioja ja maisterivaiheen opiskelija Iisa Aaltonen käväisivät Urapalveluissa kertomassa yrityksestä.

”Yrityksen syntymisestä on olemassa useita tarinoita. Kävi vain niin, että usealle historian parissa opiskelevalle ja työskentelevälle tuli tarve tuotteistaa osaamistaan. Syksyllä muutama heistä oli Euroopan historian professorin Laura Kolben Helsinkiä ja tuotteistamista koskevalla kurssilla. Siitä idea lähti etenemään. Nyt mukana on sekä perustutkinto-opiskelijoita, jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa”, kertovat Kotioja ja Aaltonen. Continue reading “Helsinki Walks – kierroksia kaupungin historiaan”

Kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen

Finnilä Jennifer_Linda Tammisto
Jennifer Finnilä studerar på magisterprogrammet Kultur och kommunikation och är kandidat i filosofi. Jennifer vet inte ännu vad hon vill göra efter studierna men kunde tänka sig att jobba som kulturproducent eller på förlag.

Humanistiska fakultetens svenskspråkiga magisterprogram Kultur och kommunikation erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen.

Det finns tre huvudämnen att välja emellan: historia, nordisk litteratur och nordiska språk. Studierna leder till en filosofie magisterexamen i ett av dessa ämnen som utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Continue reading “Kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen”