Jakobsson Paula

Nimi: Paula Jakobsson
Pääaine: Käsityötiede (käsityönopettajan koulutusohjelma)
Sivuaineet: tekninen työ
Tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen

Parasta käsityötieteen opinnoissa on mielestäni ihmisten kohtaaminen. Laitokselle on aina mukava tulla, koska tietää tapaavansa mukavat, auttavaiset opiskelijatoverit joilta aina löytyy sympatiaa niin opiskelu- kuin muillekin huolille. Suhteellisen pienen koulutusohjelman ja tiiviisti samassa ryhmässä tehtävän ensimmäisen vuoden etuna onkin se, että ehtii tutustumaan opiskelijatovereihinsa. Continue reading ““Käsityötieteen opinnoilla voi päätyä moneen muuhunkin työhön kuin opettajaksi””