Kotiataloustiede tarjoaa arjen hallinnan taitoja ja onnistumisen elämyksiä

marjis

Marja-Leena Hjerppe
Ammatti: Kotitalousopettaja helsinkiläisessä koulussa 7-9 -luokilla
Pääaine: Kotitaloustiede
Sivuaineet: Kotimainen kirjallisuus, yleinen teologia

Oppiaineessani voi olla pääaineena olla kotitaloustiede tai kasvatustiede, joista molempia opiskellaan kasvatustieteen maisterin tutkinnon verran. Minulla pääaineena oli kotitaloustiede. Näiden lisäksi opiskelin perusopinnot kotimaisesta kirjallisuudesta ja yleisestä teologiasta. Kummastakaan en tehnyt opetettavan aineen pätevyyttä, vaan luin niitä ihan huvikseni. Edellä mainittujen lisäksi luin myös joitakin kursseja kuluttajaekonomiaa, jota hyödynsin jonkin verran gradua tehdessä. Nyt luen työni ohella Jyväskylän Avoimessa yliopistossa terveystietoa, ja tavoitteena olisi saada siihen opettajan pätevyys jossain vaiheessa. Continue reading “Kotiataloustiede tarjoaa arjen hallinnan taitoja ja onnistumisen elämyksiä”