Kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen

Finnilä Jennifer_Linda Tammisto
Jennifer Finnilä studerar på magisterprogrammet Kultur och kommunikation och är kandidat i filosofi. Jennifer vet inte ännu vad hon vill göra efter studierna men kunde tänka sig att jobba som kulturproducent eller på förlag.

Humanistiska fakultetens svenskspråkiga magisterprogram Kultur och kommunikation erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen.

Det finns tre huvudämnen att välja emellan: historia, nordisk litteratur och nordiska språk. Studierna leder till en filosofie magisterexamen i ett av dessa ämnen som utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Continue reading “Kultur och kommunikation som ett historiskt, litterärt, filosofiskt och medialt fenomen”