Kompleksisuuden ja humanistin yhtälö

emma
Nimi:
Emma Luoto
Työnimike ja työpaikka: Office Admin, Seriously Digital Entertainment
Pää- ja sivuaineet: matematiikka, fysiikka ja opettajan pedagogiset opinnot

“Pedagogisista opinnoista on hyötyä siinä, että tajuaa ihmisiä, niiden erilaisuutta ja erilaisia tapoja oppia asioita sekä käsitellä uutta tietoa.”

Miksi kiinnostuit opiskelemistasi aloista?

Lukiossa matikka sujui ja huomasin oppitunneilla auttavani luokkakavereita. En oikein tiennyt mitä haluan tehdä isona, joten yleishyödyllinen yliopisto, josta ei valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin vaikutti hyvältä ajatukselta.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Opiskelijajärjestöt ja yhteisöllisyys. Miksiköhän lukiossa ei ymmärtänyt tehdä kotitehtäviä porukassa? Yliopistolla laskuharjoituksia tehtiin yhdessä ja aina joku oli tajunnut jotain mitä itse ei – ja toisinpäin. Opiskelijajärjestöissä taas oppi etenkin nykyisessä työssä tarvittavia taitoja ja löysin omat vahvuuteni. Continue reading “Kompleksisuuden ja humanistin yhtälö”

Haluan kehittää tapoja, joilla matematiikkaa opetetaan kiinnostavammin

jani

Jani Kaipainen opiskelee pääaineenaan matematiikkaa. Sivuaineina hänellä on kemia ja opettajaopinnot.

Mikä sai sinut kiinnostumaan lukiossa alastasi?

Lukion aikana en tiennyt tarkkaan mitä haluaisin opiskella, mutta kuitenkin oli selvää, että halusin jatkaa opintojani yliopistossa. Matematiikka oli yksi minua kiinnostanut oppiaine monien muiden joukossa (luonnontieteet, historia), mutta se valikoitui suoravalintamahdollisuuden vuoksi: olin kirjoittanut kuusi reaaliainetta kolmella eri tutkintokerralla, mistä aiheutunut lukuväsymys heijastui osin valintaani. Continue reading “Haluan kehittää tapoja, joilla matematiikkaa opetetaan kiinnostavammin”