Valtio-oppi opettaa näkemään ja lähestymään maailmaa uudella tavalla

Nimi: Otto Kaplas
Pääaine: Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus
Erikoistumisalat: Energiapolitiikka, Demokratian tutkimus, Kansainväliset suhteet

.1. Kerro hiukan itsestäsi
Olen Otto Kaplas ja olen 7. vuoden opiskelija, mutta Helsingin yliopistossa aloitin vasta vuonna 2016 syksyllä politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa. Opiskelin aiemmin yhteiskuntapolitiikkaa Joensuussa, josta kiinnostukseni politiikan tutkimusta kohtaan syttyi. Koska Joensuussa ei ollut mahdollisuutta opiskella valtio-oppia ja tai yleisemmin politiikkaa tein politiikan tutkimuksen perus- ja aineopinnot Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa, ja hain suoraan maisteriohjelmaan englanninkieliselle linjalle.

Continue reading “Valtio-oppi opettaa näkemään ja lähestymään maailmaa uudella tavalla”