Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma julkaistiin 1.12.2010.

Opetushallituksessa pidetyssä julkistustilaisuudessa kuulimme, millaisia toimintamalleja ja toimenpide-ehdotuksia koulu-, elinkeino- ja tutkijayhteistyön tuloksena on syntynyt.

Kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa esitellään strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseksi.

Suunnitelmaan liittyvään lisämateriaaliin on koottu koulukuvauksia, kansainvälistä vertailua ja esimerkkejä toimintamalleista, pedagogisista käytänteistä sekä tieto- ja viestintätekniikan varustuksesta.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Lisämateriaaleja ja verkkoliitteitä kansalliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *