Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella on vastattu siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanketta on toteutettu yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Hämeen ammattikorkeakoulu, ja muina toteuttajina ovat olleet Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hankkeen yhteiset verkkosivut

Hankkeen somekanavat:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Tälle sivustolle on koottu kaikki Helsingin yliopiston toimesta Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa tuotetut julkaisut ja materiaalit. Helsingin yliopistossa hanketyön painopisteenä on ollut lukiokoulutus. Sivulta löytyy mm. videoita, pro gradu -tutkielmia sekä diaesityksiä.

Sosiaalinen media

Hankkeessa tuotettiin sisältöä sosiaaliseen mediaan. Noora-Sofia Hermansson (KK, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistosta sekä Tuulia Rytkönen (tekniikan ylioppilas) Aalto-yliopistosta loivat lukiolaisille suunnattua Instragram-sisältöä toiminnanohajuksesta.

Kanban-julkaisu (opiskelun suunnittelu)

Aikataulu-julkaisu

Kesäaikataulu-julkaisu

Noora-Sofia Hermansson loi Instagram-sisältöä lukiolaisille myös opiskelu-uupumuksesta, perfektionismista sekä itsemyötätunnosta.  Jokaisella aiheella on oma teemaviikkonsa, jolloin sisällöt on tarkoitus julkaista. Teemaviikkojen aloitus- ja päätöstarinoihin (Instagram stories) on tarkoitus lisätä kysymysten yhteyteen myös äänestys opiskelijoita varten.

Opiskelu-uupumus:

MA: Mitä on opiskelu-uupumus?

TI: Miten opiskelu-uupumus kehittyy?

KE: Miksi opiskelu-uupumus on haitallista?

TO: Mikä suojelee opiskelu-uupumukselta?

PE: Miten opiskelu-uupumusta voi välttää?

Opiskelu-uupumus -teemaviikon tarinat:

MA: Opiskelu-uupumus -teemaviikon aloitustarina

PE: Opiskelu-uupumus -teemaviikon päätöstarina

Perfektionismi:

MA: Perfektionismi – Mitä se on?

KE: Mitä perfektionismista on hyvä tietää?

PE: Riittävyyden tunteen vahvistaminen

Perfektionismi-teemaviikon tarinat:

MA: Perfektionismi-teemaviikon aloitustarina

PE: Perfektionismi-teemaviikon päätöstarina

Itsemyötätunto:

MA: Itsemyötätunto

TI: Millaista itsemyötätunto on?

KE: Itsekritiikki

TO: Itsemyötätunnon merkitys

PE: Itsemyötätunnon harjoitteleminen

Itsemyötätunto-teemaviikon tarinat:

MA: Itsemyötätunto-teemaviikon aloitustarina

PE: Itsemyötätunto-teemaviikon päätöstarina

Lisäksi Sonja Ojala, (KM, tutkimusavustaja) tuotti Instagram-julkaisuja avun hakemisesta.

Avun hakeminen

Mistä saisin apua? Huom! Tarkista, että linkit toimivat ennen tämän sisällön julkaisua.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.
Ilmoitathan meille, mikäli julkaiset näitä materiaaleja.

Blogikirjoitukset

Hankkeessa on julkaistu aktiiviesti blogikirjoituksia. Helsingin yliopiston toimesta hankkeen blogiin on tuotettu kuusi kirjoitusta, joiden tekijöinä ovat Minna Saarinen, Nelli Saarelainen, Mari Pohjalainen, Nora Taipale, Kirsi Ikonen sekä Saara Honkanummi ja Sonja Ojala. Blogikirjoituksissa käsitellään muun muassa lukiolaisten tukemista, heidän hyvinvointiaan sekä erityisopettajan työnkuvaa.

Saarinen, Minna. (2019). Lukiolain uudet tuulet erityisen tuen ja ohjauksen näkökulmasta

Saarelainen, Nelli. (2020). Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Pohjalainen, Mari. (2020). Lukiolaiset kertovat millaista tukea tarvitsevat opintoihinsa

Taipale, Nora. (2020). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteuttaminen uudistuvassa lukiossa

Ikonen, Kirsi. (2020). Lukion erityisopettajan muotoutuva työnkuva

Honkanummi, Saara & Ojala, Sonja. (2021). Aika menee arvellessa, päivä päätä käännellessä?

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Podcastit

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa on tuotettu paljon erilaisia podcasteja. Pauliina Vesterinen (AMK TT, KK, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta kokoaa podcastissaan Mari Koposen, Nelli Saarelaisen sekä Nora Taipaleen pro gradu -tutkielmien sisällöt tiiviiksi kuunneltavaksi paketiksi.

Vesterinen, Pauliina. (2021). Lukio-opiskelijoiden oppiminen ja opiskelun tuki

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Tallenteet

Hankkeessa on tuotettu tallenteita, joita voi seurata joko videona tai pelkästään kuuntelemalla. Sonja Ojala (KM, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta on tehnyt tallenteet osallisuuden edistämisestä lukiossa, toiminnanohjauksen taitojen tukemisesta, motivaatiosta ja kiinnostuksen tukemisesta sekä erityisopettajan työnkuvasta ja erityisopetuksesta lukiossa.

Ojala, Sonja. (2021). Osallisuuden edistäminen lukiossa

Ojala, Sonja. (2021). Toiminnanohjauksen taitojen tukeminen

Ojala, Sonja. (2021). Motivaatio ja kiinnostuksen tukeminen

Ojala, Sonja. (2021). Erityisopettaja ja erityisopetus lukiossa

Sonja Ojala on myös yhdessä Minna Saarisen (KT, YTL, EO, yliopistolehtori) kanssa tehnyt esityksen tukitoimien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tallenne on tuotettu HOHTO- ja Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeiden yhteistyönä.

Saarinen, Minna & Ojala, Sonja. (2021). Tukitoimien suunnittelu ja toteutus

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Diaesitykset

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa on luotu useita diaesityksiä eri aiheista. Sonja Ojala (KM, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta esittelee diasarjassaan lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tukea kokoamalla yhteen Nelli Saarelaisen, Nora Taipaleen, Kirsi Ikosen sekä Mari Koposen hankkeen yhteydessä tekemien pro gradujen tulokset. Minna Saarinen (KT, YTL, EO, yliopistotutkija) Helsingin yliopistolta puolestaan esittelee yksilöllisten tukitoimien suunnittelua sekä toteutusta lukiossa.

Ojala, Sonja. (2020). Lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuki uudistuvassa lukiossa

Saarinen, Minna. (2021). Yksilöllisten tukitoimien suunnittelu ja toteutus lukiossa

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Pro gradu -tutkielmat

Hankkeessa tai sen teemoihin tiiviisti liittyen on hankkeen toiminta-aikana valmistunut Helsingin yliopistossa kuusi erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa. Ne käsittelevät muun muassa lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia, lukion erityisopettajan työnkuvaa, tuen tarpeita ja tarjontaa lukiossa sekä lukion tukijärjestelmää.

Huusko, Liinu. (2019). Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä

Saarelainen, Nelli. (2020). ”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta

Ikonen, Kirsi. (2020). Lukion erityisopettajien työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet

Koponen, Mari. (2020). Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia

Taipale, Nora. (2020). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa. Tapaustutkimus lukion tukijärjestelmän rakentumisesta

Ojala, Sonja. (2021). Tärkeitä tavoitteita, suuria kysymysmerkkejä – lukion opetushenkilöstön näkemyksiä oppimisen tukemisesta osana omaa työnkuvaa