Blogikirjoitukset

Hankkeessa on julkaistu aktiivisesti blogikirjoituksia. Helsingin yliopiston toimesta hankkeen blogiin on tuotettu yhteensä kuusi kirjoitusta, joiden tekijöinä ovat Minna Saarinen, (KT, YTL, EO, yliopistotutkija) Nelli Saarelainen, (KM, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) Mari Pohjalainen, (KM, EO, pro gradun tekijä) Nora Taipale, (KM) Kirsi Ikonen, (KM) Saara Honkanummi, (KK, hankeharjoittelija) Sonja Ojala (KM, EO, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) sekä Noora-Sofia Hermansson (KK, tutkimusavustaja). Blogikirjoituksissa käsitellään muun muassa lukiolaisten tukemista, heidän hyvinvointiaan sekä erityisopettajan työnkuvaa.

Saarinen, M. (2019). Lukiolain uudet tuulet erityisen tuen ja ohjauksen näkökulmasta.

Saarelainen, N. (2020). Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet.

Pohjalainen, M. (2020). Lukiolaiset kertovat millaista tukea tarvitsevat opintoihinsa.

Taipale, N. (2020). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteuttaminen uudistuvassa lukiossa.

Ikonen, K. (2020). Lukion erityisopettajan muotoutuva työnkuva.

Honkanummi, S. & Ojala, S. (2021). Aika menee arvellessa, päivä päätä käännellessä?

Hermansson, N-S. (2021). Perfektionistiset lukiolaiset koulu-uupuneita?

Ojala, S. (2021). Kenelle oppimisen tukeminen lukiossa kuuluu? – Opetushenkilöstön näkemyksiä.

Jokinen, S. (2021). Ammatillisen oppilaitoksen opettajat opiskelijoiden tukijoina ja oman osaamisensa kehittäjinä.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.