Tallenteet

Hankkeessa on tuotettu tallenteita, joita voi seurata joko videona tai pelkästään kuuntelemalla. Sonja Ojala (KM, EO, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta teki tallenteet osallisuuden edistämisestä lukiossa, toiminnanohjauksen taitojen tukemisesta, motivaatiosta ja kiinnostuksen tukemisesta sekä erityisopettajan työnkuvasta ja erityisopetuksesta lukiossa.

Ojala, S. (2021). Osallisuuden edistäminen lukiossa.

Ojala, S. (2021). Toiminnanohjauksen taitojen tukeminen.

Ojala, S. (2021). Motivaatio ja kiinnostuksen tukeminen.

Ojala, S. (2021). Erityisopettaja ja erityisopetus lukiossa.

Sonja Ojala teki myös yhdessä Minna Saarisen (KT, YTL, EO, yliopistolehtori) kanssa esityksen tukitoimien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tallenne on tuotettu HOHTO- ja Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeiden yhteistyönä. Lisäksi Ojala ja Saarinen loivat yhdessä tallenteet kielitietoisuudesta sekä trauman kohdanneen nuoren kasvun ja kehityksen tuesta lukiossa.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Tukitoimien suunnittelu ja toteutus.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Kielitietoisuus lukiossa.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Trauman kohdanneen nuoren kasvun ja kehityksen tuki lukiossa.

Pauliina Vesterinen (AMK TT, KK, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta loi sekä lyhyen että pitkän tallenteen muistista ja oppimisen vaikeuksista. Lisäksi Vesterinen loi yhdessä Sonja Ojalan kanssa tallenteen käyttäytymisen haasteista lukiossa.

Vesterinen, P. (2021). Muisti ja oppimisen vaikeudet (lyhyt versio).

Vesterinen, P. (2021). Muisti ja oppimisen vaikeudet (pitkä versio).

Vesterinen, P. & Ojala, S. (2021). Käyttäytymisen haasteet lukiossa.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.