Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia plagiaatintunnistuksesta

Pauliina Kupila (Opetusteknologiapalvelut),
Erika Löfström (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE)
8.3.2017, 13:00 – 14:00, Sali/sal/lecture hall 14

 

Urkund-plagiaatintunnistus on ollut käytössä opinnäytetöiden tarkastuksessa Helsingin yliopistossa vuodesta 2014. Tätä ennen järjestelmää on pilotoitu ja opettajat eri tiedekunnissa ovat käyttäneet plagiaatintunnistusohjelmaa jo useamman vuoden ajan. Onko plagiointi ongelma yliopisto-opinnoissa? Minkälaisia kokemuksia opettajilla ja opiskelijoilla on plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä?

Kevätlukukaudella 2015 toteutettuun kyselyyn vastasi 631 yliopisto-opettajaa ja opiskelijaa. Kyselyssä opettajat ja opiskelijat arvioivat mm. järjestelmän käytettävyyttä, hyödyllisyyttä ja merkitystä opetukselle. Kerromme workshopissa, mitä yliopistomme opettajat ja opiskelijat kokevat ja ajattelevat niin plagiaatintunnistuksesta kuin plagioinnista yleisemmin. Keskustelemme yhdessä workshopin osallistujien kokemuksista ja pohdimme järjestelmän etuja ja haasteita sekä sen merkitystä tieteellisen kirjoittamisen opetuksessa.