Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja opiskelijakeskeinen oppiminen

Aino Jones (HYY)
8.3.2017, 10:00 – 11:30 Sali/sal/lecture hall 12

Kansainvälisyys ja toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä ovat yhä tärkeämpiä sekä yliopistolla että työelämässä.  Kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja ja oman taustan vaikutusta oppimiseen voi olla vaikea tunnistaa, olipa kyse kansainvälisistä tai kotimaisista opiskelijoista. Tässä sessiossa keskustellaan siitä, miten opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista suomalaiseen akateemiseen kulttuuriin voi tukea opiskelijakeskeisellä opetuksella. Vastaamme kysymykseen siitä, miten opiskelijat haluavat oppia, ja etsimme toimivia opiskelijakeskeisen oppimisen välineitä keskustelun, opiskelijapuheenvuorojen ja työpajatyöskentelyn keinoin.