Miten toteutat itse- ja vertaisarviointia?

Henna Asikainen (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Pekka Heino (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta), Johanna Rämö (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), puheenjohtaja Viivi Virtanen (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE)
8.3.2017, 13:00 – 14:00, Sali/sal/lecture hall 7

Sessiossa tuomme esiin, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvioinnin uudenlaisiin tavoitteisiin eli opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukemiseen. Arviointikäytännöt, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista, ovat tässä keskeisiä ja itse- ja vertaisarviointi nähdään olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta. Esittelemme niistä kaksi toteutustapaa. Pohdimme myös arvioinnin kehittämiseen liittyviä haasteita.

Asikainen: Miksi itse- ja vertaisarviointia yliopiston kursseille?

Heino: Onnistuuko vertaisarviointi olemaan luotettavaa ja oikeudenmukaista? Esimerkkinä luentomassakurssi. (Video)

Rämö: Voivatko opiskelijat antaa omat kurssiarvosanansa? (Pdf)