Työelämätieto ohjauksen ja toiminnan tukena

Leena Itkonen (Urapalvelut), Eric Carver (Urapalvelut)
7.3.2017, 14:30 – 16:00, Sali/sal/lecture hall 7

Millaisia opiskelijan työelämäkysymykset ovat? Millaista tietoa tulevaisuuspohdintojen tueksi on tarjolla? Miten ohjaaja voi lähestyä opiskelijan tulevaisuuskysymyksiä? Tulevaisuutta koskevat kysymykset ja uravalintojen päätöksenteko sijoittuvat aina tiettyyn yksilölliseen toimintahorisonttiin. Työpajassa pohditaan sitä, millaisia työelämään liittyviä kysymyksiä ohjaustilanteissa ilmenee, miten niitä voidaan tarkastella ja millaisilla aktiviteeteillä ohjattavia voidaan ohjata aktiivisesti etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Työpajan aikana pääset myös vaikuttamaan siihen, miten uraseurantoja jatkossa kehitetään. Työpaja liittyy Töissä.fi– ja Latua-hankkeisiin, joiden osatoteuttajina yliopiston urapalvelut on.