Työsuunnitelmien kehittäminen ja yliopiston yhteinen e-lomake

Päivi Pakkanen (Opetuksen strategiset palvelut)
7.3.2017, 10:00 – 11:30 Sali/sal/lecture hall 14

Työstetään Opettajan työ ja työsuunnitelmat –työryhmän toimenpide-ehdotusten pohjalta mallia, jolla koulutusohjelmien opetustehtävistä sovitaan opettajien ja koulutusohjelman vastuuhenkilöiden kesken. Lisäksi tutustutaan ehdotettuun koko yliopiston yhteiseen työsuunnitelmalomakkeeseen, jonka pilotointi on tarkoitus käynnistää. Linkki työryhmän raporttiin (vaatii kirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY359932.