Opiskelijat ja palautteen antamisen taito – kokemuksia ja käytäntöjä Kumpulasta

Anni Rytkönen (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Johanna Rämö (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta), Liisa Myyry (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE)
7.3.2017, 13:00 – 14:00 Sali/sal/lecture hall 7

Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä ovat taitoja, joita tarvitaan sekä opinnoissa että akateemisessa työelämässä. Kuitenkin palautteen antamisen opiskelua ja harjoittelua on opinnoissa usein vähäisesti. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksilla opiskelijat on otettu mukaan ohjaamaan vertaisiaan ja antamaan palautetta. Lisäksi opiskelijat oppivat palautteenantamisen taitoja myös yhdessä opiskellessaan. Tässä on tukena luova tilojen käyttö: käytäviä ja auloja hyödynnetään niin opiskelijoiden omaehtoiseen ryhmäytymiseen ja tehtävien työstämiseen kuin ohjattuun työskentelyynkin. Sessio muodostuu yhteisesityksestä, jossa käsitellään opiskelijoita oppimisen tukijoina ja palautteenantajina eri näkökulmista.

Case 1. Oppimisbasaarissa opiskelu omii käytävätkin. Luonnontieteissä opiskelu perustuu perinteisesti teorian opiskelun lisäksi sen soveltamiseen harjoitustehtävillä, joita opiskelijat ovat aiemmin tehneet yksin kotona.  Kumpulassa opiskelijoita halutaan kannustaa työskentelemään yhdessä toistensa kanssa muokkaamalla fyysisiä oppimisympäristöjä yhteistoimintaa tukeviksi. Käytävä- ja luokkatiloihin on järjestetty oppimistiloja, jotka ovat opiskelijoiden käytössä talojen koko aukioloaikojen ajan. Opiskelijat voivat tulla tiloihin tekemään tehtäviään yhdessä toistensa kanssa silloin, kun se heille sopii. Tiloissa on myös päivystäviä ohjaajia, jotka auttavat opiskelijoita tarpeen tullen. Keskustelevassa ja kyselevässä kulttuurissa opiskelijoiden vuorovaikutus- ja palautteenantamistaidot vahvistuvat. Tällainen basaaritoiminta on opiskelijoiden keskuudessa suosittua, ja sen vaikutukset opiskeluilmapiiriin ovat olleet merkittäviä. Esityksessä kuullaan kokemuksia, perusteluja ja vinkkejä oppimisbasaarin toteutukseen.

Case 2. Ohjaustaitojen harjoittelua kisällioppimisessa. Tehostettu kisällioppiminen on Kumpulan kampuksella kehitetty opiskelijakeskeinen oppimismenetelmä. Kisällioppimisessa ohjattavina ovat oppimisbasaariin tulevat opiskelijat, ja ohjaajina toimivat ohjattaviin nähden ylempien vuosikurssien opiskelijat. Kaikki ohjaajiksi tulevat opiskelijat koulutetaan ohjaajan työhön. Ohjatessaaan opiskelijat niin aineenhallintaa kuin ohjaamiseen liittyviä taitoja. Erityisesti he saavat tilaisuuden harjoitella kannustavan ja rakentavan palautteen antamista. Ohjaajaksi hakeutuminen on ollut Kumpulassa todella suosittua. Ohjaajat saavat toiminnasta korvaukseksi joko palkkion tai opintopisteitä. Tapausta käsitellään sekä ohjaajan että ohjattavan näkökulmasta.

Case 3. Kurssitehtävänä vertaispalautteen antaminen. Toisilta opiskelijoilta tulevan palauteen on todettu olevan jopa merkityksellisempää ja tehokkaampaa kuin opettajan antaman palauteen. Toisaalta tutustumalla toisten opiskelijoiden töihin opiskelija saa uusia näkökulmia myös omaan työhönsä ja voi parantaa sitä.  Esityksessä esitellään erilaisia tapoja ottaa vertaispalaute osaksi kurssin opetusta, ja pohditaan aihetta sekä kurssin työskentelytavan että kurssiarvioinnin näkökulmasta.