Opiskelijavalinnan tulevaisuuden trendit: Avoin verkkokurssi (MOOC) ja aineistokoe

Matti Luukkainen ja Jerry Mesimäki (tietojenkäsittelytiede), Heidi Hyytinen (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE)
7.3.2017, 10:00 – 11:30, Sali/sal/lecture hall 6

Ylioppilaiden jatkaminen opintojaan heti valmistuttuaan yliopisto-opinnossa on ollut laskeva trendi jo useita vuosia. Vuonna 2015 vain 16,4 prosenttia jatkoi heti tutkinnon suoritettuaan tutkintotavoitteista opiskelua yliopistoissa. Uusista ylioppilaasta 68 prosenttia ei jatkanut lainkaan tutkintotavoitteista opiskelua valmistumistaan seuraavana lukuvuotena. (Valmiina valintoihin, OKM:n julkaisu 2016/37.) Tilanne täytyy saada muuttumaan.

Ylioppilaskirjoituksien jälkeen moni lukiolainen kokee valmistautumisen yliopiston valintakokeeseen liian raskaaksi ja aikaa vieväksi. Välivuodesta tulee näin houkutteleva vaihtoehto. Onneksi perinteiselle ennakkoon määriteltyyn kirjallisuuteen perustuvalla valintakokeelle löytyy vaihtoehtoisia valintamenettelyjä.

Tule kuuntelemaan, miten opiskelijavalinta on mahdollista toteuttaa avoimella verkkokurssilla (MOOC) ja aineistokokeella. Näiden avulla on mahdollista saada tietoa hakijan taidoista ja alalle soveltuvuudesta. Ja mikä parasta, nämä tavat eivät ole toistensa vaihtoehtoja, vaan niitä voidaan käyttää rinnakkain.

Opiskelijavalinnan tavoitteena on saada koulutuksesta kiinnostuneita, tutkintoon tähtääviä opiskelijoita, jotka menestyvät ja etenevät opinnoissaan, suorittavat tutkintonsa mielellään tutkinnolle asetetussa tavoiteajassa ja työllistyvät sen jälkeen koulutusta vastaaviin tehtäviin. Uusilla valintamenettelyillä onnistutaan saavuttamaan nämä tavoitteet.