Tutkimuspaketti 3

Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto

Julkaisut

Kiili, K., Perttula A & Tuomi, P. 2010. Development of Multiplayer Exergames for Physical Education. IADIS International Journal on WWW/Internet. Vol.8 Issue 1/2010. ISSN: 1645-7641.

Kotilainen M-R. (2010). Designing a blended learning model for primary school language learning : How can mobile production promote pupils in portfolio-work in language learning. ITK-päivät 21.-23.4.2010. Konferenssijulkaisu, 150-163.

Kotilainen, M-R. (2011). Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 141-164.

Kotilainen, M-R. (2011). Itseohjautuvuuden tukeminen monimuotoisessa vieraiden kielten opetuksessa. Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Multisilta, J. 2011. Designing Mobile Social Media Learning Ecosystems. Accepted to Olofsson, A. D., & Lindberg, J. O. 2011. Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced Learning and Teaching. IGI Global.

Mylläri, J., Westermarck, A. & Kahri, A. (2011) Vertais-chatit globaalissa oppimiskontekstissa: A Day in My Life -menetelmää uudiskäyttäen uuden opetusprofession ydinalueille. Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Sairanen, H. & Syvänen, A. 2010. Vain vahvat selviytyvät? Mobiiliopiskelu- ja sisällöntuotantokäytännöt oppimisympäristöekosysteemin tulokaslajina. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto, 111–117.

Sairanen, H., Syvänen, A., Vainio, J., Vuorinen, M. & Viteli, J. 2011.  Mobiilin sisältötuotannon kokemuksia ja näkemyksiä esi- ja alkuopetuksessa, Teoksessa M. Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Sairanen, H., Syvänen, A., Vuorinen, M., Vainio, J. & Viteli, J. 2011. Mobiili sisällöntuotanto esiopetuksessa ja perusasteen alaluokilla – suosituksia ja havaintoja teknisestä toteutuksesta. Opetusteknologia koulun arjessa. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.). s. 209-220.

Sairanen, H. 2010. Mobiililaitteet ja sisällöntuotanto osana koulujen opetusteknologista ekosysteemiä. Esitys. Tutkimuspaketin teemaseminaari Kasvatustieteen päivillä. Rovaniemi. 26.11.2010.

Syvänen, A., Vainio, J., Sairanen, H. & Viteli, J. 2011.  Mobiilisti tuotetun sisällön jakamisella kohti joustavaa oppimista opettajakoulutuksessa ja koulussa. Teoksessa M. Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tuomi, P. and Multisilta, J. (2010). MoViE: Experiences and attitudes – Learning with a mobile social video application. Digital Culture & Education, 2:2, 127-151.

Tuomi, P., Multisilta, M & Niemi, L-M. (2010) Mobiilivideot oppimisen osana – Kokemuksia MoViE-palvelusta Kasavuoren koulussa. Teoksessa Kankaanranta, M. 2011. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa.
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tuomi, P & Multisilta, J. 2011. A comparative study on the use of mobile videos in elementary and middle School .IJCISIM – International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. ISSN 2150-7988.

Tuomi, P & Multisilta, J. 2011. Mobiilivideoiden hyödyntäminen peruskoulussa. Optek-loppujulkaisu. Teoksessa M. Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen, S.  (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II.
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Konferenssiesitykset ja muut esitykset ja alustukset

Kotilainen, M-R. (2010). Designing a Blended Learning Model in Foreign Languages. Online esitys Palestiinan Länsirannikon opettajille. 10/2009.

Kotilainen, M-R. (2010). xxxxx. Esitelmä kielten opettajille. Opetushallitus. 3.2.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Etäopetuksen esittely reaaliajassa eri toimipisteissä: Etäopetustunnit kieltenopettajille. Tutustuminen ja esittely. Lapin kieltenopettajat. 6.-13.4.2010

Kotilainen, M-R. (2010). xxxxx. Esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, tutkijatapaaminen. Hämeenlinna. 21.4.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Tulevaisuuden koulun toimintamalleja – Kohti kansallista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaa. Konferenssiesitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. 22.4.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Etäopetusmallin esittely korealaiselle tutkijalle. 18.5.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Education and cultural change. Konferenssiesitys. ECER. Helsinki. 25.-27.8.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Teknologiaa kouluihin. Haastattelu. Suomen Kuvalehti. 9.9.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Virtuaalikouluhanke – Saaren koulu. Esitelmä. Vaikuta ja vaikutu – digikansalainen tänään ja huomenna –seminaari. Helsinki. 16.9.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). xxxxx. Esitys. ICL –  Interactive Conference on Computer Aided Learning. xxx. 17.9.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Tutkijatapaaminen. CICERO/H-STAR työpaja. Stanfordin yliopisto. 10/2010.

Kotilainen, M-R. (2010). xxxx. Haastattelu. Opettaja-lehti. 8.11.2010.

Kotilainen, M-R. (2010).xxxxx. Innokas-seminaari. TVT koulun arjessa –hankkeen päätösseminaari. Koulumestarin koulu, Espoo. 25.11.2010.

Kotilainen, M-R. (2010). Miten mobiilius tukee oppilaslähtöistä sisällöntuotantoa digitaalisessa portfoliotyöskentelyssä. Esitys. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi. 26.11.2010

Kotilainen, M-R. (2010). xxxx. Esitelmä. Pohjoisen pojat koulussa –päätösseminaari. xxx. 3.12.2010

Kotilainen, M-R. (2011). xxxxx. Konferenssiesitys. KAPEE. Soul, Etelä-Korea. 22.1.2011.

Kotilainen, M-R. (2011). xxx. Esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. 17.-18.4.2011.

Multisilta, J. 2010. On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems Based on Mobile Social Media. IADIS International Conference on Mobile Learning. Avila, Spain 10-12.3.2011.

Multisilta, J. & Perttula, A. (2011). Learning Scenarios With Wireless Sensor Networks. The 2nd International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2011.

Mylläri, J. (2010). Tutkijatapaaminen. CICERO/H-STAR työpaja. Stanfordin yliopisto. 10/2010.

Sairanen, H. & Syvänen, A. 2010. Vain vahvat selviytyvät? Mobiiliopiskelu- ja sisällöntuotantokäytännöt oppimisympäristöekosysteemin tulokaslajina. Esitys tutkijatapaamisessa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Hämeenlinna. 21.4.2010.

Sairanen, H., Syvänen, A., Liikanen, K. Kokko, S. & Kinnunen, S. 2010. Mobiilista, ubiikista ja läpitunkevasta opetusteknologiasta sisällöntuotannon ratkaisuja koulujen arkeen. Esitys foorumilla. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. 22.4.2010.

Syvänen, A. 2011. Mobiiliblogin käyttöönotto. Tietoisku. Mobiilikesäkoulu. Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala. 25.5.2011.

Syvänen, A. 2011. Mobiiliblogi oppimisessa. Tietoisku. Mobiilikesäkoulu. Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala. 26.5.2011.

Syvänen, A. 2011. Mobiiliblogi opettajan työkaluna. Tietoisku. Mobiilikesäkoulu. Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala. 26.5.2011.

Syvänen, A. 2011. Tulevaisuuden mobiiliblogi. Tietoisku. Mobiilikesäkoulu. Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala. 26.5.2011.

Tuomi, P & Multisilta, J. (2010). e-Learning on Mobile Social Video Application. In Proceedings of the IADIS Multiconference on Computer Science and Information Systems  2010, e-Learning. Baptista Nunes, M. & Mcpherson, M. (eds.) pp. 403-410.

Tuomi, P. & Multisilta, M. (2010) Learning with a mobile social video application – Problem areas encountered. In Cerratto-Pargman T., Hyvönen, P., Järvelä, S & Milrad, M. (eds.) The First Nordic Symposium on Technology-Enhanced Learning, Norditel Växjö. pp.103-106.