Lärares kalendrar i Optime Portal

Av datasekretessorsaker är det inte längre möjligt att ta fram en lärares undervisningsschema genom att välja ”Lärare”. Du kan ändå fortfarande se ditt eget undervisningsschema genom att välja ”Min kalender” och t.ex. all undervisning för ett studieavsnitt genom att välja ”Studieavsnitt”. (Instruktioner för användning av kalendervyn.)

Utbildningsplanerare kan fortfarande ta fram en lärares undervisningsschema.